Poster na ESRI konferenci

Na dvoudenní ESRI konferenci, která se konala 7-8. 11. 2018 v Praze, byl vystaven poster představující portál intersucho.cz. Účastníci si mohli prohlédnout poster pod názvem "Sucho v České republice očima portálu Intersucho.cz".

Plakát k nahlédnutí zde.