Pozorování sezónních změn u rostlin

Monitorování fenologických fází rostlin je důležité pro meteorology, klimatology i biology. Získaná data se využívají v zemědělství, lesnictví nebo při předpovědi pylových alergenů v ovzduší. Do monitorování se nyní může zapojit také veřejnost.

Jak krajina reaguje na měnící se klima? Jakými metodami se sledují fenologické fáze? Co je k tomu potřeba? Jak se stát pozorovatelem? Co je fenologické předjaří?
Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v rozhovoru s Lenkou Bartošovou, která byla hostem Studia 6 ČT24