Přednáška - problematika sucha

Problematika sucha byla jedním z hlavních témat na VI. ročníku „ Manažerského, marketingového a obchodního fóra předsedů, ředitelů, majitelů a manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Moravy a Slezska “, konaného v Kokorách, okres Přerov. Přednášku zaměřenou na oba kraje přednesl za tým Intersucha prof. Zdeněk Žalud. Jeho odborně zaměřenou prezentaci pro cca 70 účastníků fóra sledovali mimo regionálních manažerů a politiků i zástupci Agrární komory či Mendelovy univerzity v Brně.