Přednášky na veřejných i odborných akcích

I na začátku roku 2020 proběhla řada přednášek pro praxi se zaměřením na sucho a dopady klimatické změny.

Profesor Zdeněk Žalud vystoupil dne 14.1. na Ovocnářských dnech v Hradci Králové, dále na dvou akcích (21.1. a 4.2.) pro veřejnost na Masarykově demokratické akademii v Praze, na dvou seminářích (5.2. a 6.2.) pro pěstitele cukrové řepy v Bezně a Smiřicích, 11.2. na semináři VURV v Praze Ruzyni pro agronomy, 13.2. na semináři České společnost rostlinolékařské zaměřeného na ochranu rostlin v Opavě, 20.2. na šlechtitelsky zaměřeném semináři Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost Olomouc, 26.2. a 27.2. na dvou akcích zaměřených na nejširší veřejnost pořádaných Městskou knihovnou ve Zlíně a poslancem Marianem Jurečkou v Olomouci, 4.3. pro pěstitele cukrové řepy v Opavě a ten den i na semináři pro rostlinolékaře v Dolních Dunajovicích a 5.3. na semináři organizovaným ZD Mrákov.

Dr. Pavel Zahradníček vystoupil dne 9. 1. s prezentací pro STUŽ Hradec Králové (Společnost pro trvale udržitelný život) „Očekávaná změna klimatu v České republice se zaměřením na Královéhradecký kraj“, 25. 2. prezentace pro studenty MU Geografický ústav Brno „Očekávaná změna klimatu v České republice", 3. 3. prezentace pro studenty VUT geodézie Brno „Očekávaná změna klimatu v České republice".

Mgr. Monika Bláhová vystoupila dne 21. 1. v Jihlavě na Setkání GIS krajů a měst - prezentace portálu Intersucho zástupcům měst, 13. 2. v Bystřici nad Pernštejnem - prezentace portálu intersucho na Školkařských dnech 2020 a 3. 3. v Brně na Geodetických informačních dnech.