Přednášky pro praxi

Členové týmu Intersucho vystoupili na přednáškách pro veřejnost.

Profesor Zdeněk Žalud vystoupil například dne 26.1.2022 v Praze na konferenci "Změňme klima" pořádanou Ekoškolou Tereza, 4.2.2022 na semináři "Hnojení plodin s MJM - efektivní cesta k vysokým výnosům"
firmy MJM agro a.s. v Litovli,
10.2.2022 webinář "Významné aspekty rostlinolékařské péče" České společnosti rostlinolékařské pobočky Opava,
24.2. 2022 webinář "Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky" pořádaný VÚRV Praha,
10.3. 2022 seminář "Informace o kampani a novinky v pěstování cukrovky" pořádané Moravskoslezskými cukrovary, a.s.

Pavel Zahradníček, Ph.D.  vystoupil dne 8.9. 2021 konference CRISCON - vyžádaná přednáška na téma "současná a budoucí změna klimatu" pro úředníky krizového řízení státu a samosprávy, cca 100 lidí;
21.9. prezentace na stejné téma pro vybrané novináře - 15 lidí
7.10 - prezentace pro lidi ze soukromého finančního sektoru - 60 lidí
10.12. - podobné, jako předchozí - cca 60 lidí.

Mgr. Monika Bláhová
vystoupila dne 5. 2. ve Velence s prezentací pro Školkařský svaz, cca 60 účastníků.