Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin

 

21. 2. 2018 byl uspořádán na VÚRV v.v.i. v Praze Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin. O úvodní prezentaci s názvem „Zhodnocení letošní zimy a co lze očekávat v budoucích letech při předpokládaných změnách klimatu“ byl požádán prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., který při své přednášce využil historické i aktuální údaje z portálů Intersucho.cz a klimatickazmena.cz. Akce se zúčastnilo cca 120 zemědělských odborníků z výzkumu i praxe.