Seminář spolupracovníků portálu intersucho.cz

Dne 3. 2. 2020 proběhl ve Větrném Jeníkově seminář spolupracovníků portálu Intersucho s názvem "Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice". Setkání bylo zaměřeno na aktuální stav sucha v České republice, historický vývoj sucha s důrazem na jeho výskyt v posledních 5 letech a také možnosti jeho předpovědi. Představena byla také současná podoba portálu Intersucho a plánované novinky.

Semináře se zúčastnilo 180 hostů z řad reportérů a uživatelů portálu Intersucho, zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, četných médií a dalších organizací.

Součástí semináře byl také křest knihy Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace. Kniha byla vydána ve spolupráci s Agrární komorou ČR a je zaměřena na problematiku sucha a možných adaptací v praxi. Jednotlivé kapitoly knihy přehledně popisují jak historii a příčiny zemědělského sucha tak samotný portál Intersucho jako nástroj pro jeho monitoring a předpověď. Závěrečné kapitoly knihy jsou věnovány adaptacím v oblastech agrotechniky, plodin, závlah a dalších.
Fotografie ZDE a také ZDE.