Setkání projektu DriDanube

Další setkání v rámci projektu DriDanube proběhlo v Brně 24. – 25. 1. 2019 v prostorách CzechGlobe. Setkání bylo zaměřeno především na národní sítě reportérů a tvorbu map dopadů na zemědělství v celém regionu DriDanube. V rámci dvoudenního jednání vystoupili zástupci zemí zapojených do projektu s představením vlastní strategie na udržení reportovacích sítí po skončení projektu. Projednány byly také praktické problémy monitoringu prostřednictvím zpravodajů v jednotlivých zemích. Dalším bodem programu byla také příprava závěrečné konference projektu, která se uskuteční ve Vídni 7. – 8.5. 2019.
Mapy dopadů na zemědělství jsou dostupné v mapové aplikaci DroughtWatch ZDE. Dotazník pro zahraniční reportéry je online k dispozici ZDE.
Projekt DriDanube  je spolufinancovám Evropskou uníí (ERDF, IPA). Více informací o projektu naleznete ZDE. Praktické výstupy projektu naleznete v aplikaci DroughtWatch.