Setkání s ministrem zemědělství

Na Mendelovu univerzitu v Brně zavítal s cílem detailně se seznámit se systémem Intersucho ministr zemědělství ing. Jiří Milek. V průběhu hodinové diskuze se jeho tvůrci nechal informovat o monitoringu zemědělského sucha, portálu www.klimatickazmena.cz a Generelu Vodního hospodářství krajiny ČR. Přislíbil podporu našich webů formou jeho propagace v odborných i politických kruzích.