Vystoupení na semináři pro MZe

Dne 17.3.2022 vystoupil prof. Michal V. Marek, prof. Miroslav Trnka a prof. Zdeněk Žalud na semináři pro Ministerstvo zemědělství ČR.
Vědci představili Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a to v prioritních oblastech (zemědělství, lesní hospodářství či vodní režim v krajině, vodní hospodářství a dostupnost vody).