Předpověď

Bonusové mapy předpovědí

Tyto předpovědi jsou dostupné pouze registrovaným a aktivním uživatelům, kteří pravidelně vyplňují dotazník expertního posouzení sucha. Máte-li zájem o tuto desetidenní, denně aktualizovanou předpověď, přihlaste se, nebo se registrujte.


Na základě předpovědi založené na 5 modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE) lze očekávat další zlepšení situace, a to i v suchem nejvíce postiženém severojižním pásu pokrývajícím přibližně střed ČR. Odhadujeme, že rozsah suchem postižených oblastí bude do příštího pondělí mírně až poměrně významně redukován jak co do intenzity tak i dopadů. Všechny modely se shodují na tendenci předpokládající spíše zlepšení situace koncem tohoto týdne.

Podle aktuální předpovědi vydané naším portálem lze výraznější srážky očekávat nejdříve během úterka až středy s tím, že podle některých z předpovědních modelů by výraznější srážky mohly ulevit i suchem sužované oblasti východních Čech a v menším rozsahu i jižní Moravy.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by se teploty měly vrátit do normálních hodnot pro období vrcholícího podzimu. Srážky budou v následujícím týdnu (i v souladu s předpovědí počasí) mírně nad normálem a následně spíše blízko obvyklých hodnot. Tento vývoj počasí povede nejprve k mírnému zlepšení, a pak ke stagnaci obsahu půdní vláhy. To ostatně ukazují i mapy předpovědi na příštích 10 dní. Nepříznivá prognóza přetrvává pro východní část Čech, kraj Vysočina, kraj Olomoucký a část kraje Jihomoravského.

Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm zůstává negativní pro většinu území na východ od Prahy (s výjimkou Beskyd a částí Osoblažska a Javornicka) nejméně pro příští čtyři týdny. Výhled do 11. prosince zůstává negativní pro oblast krajů Vysočina, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, a Olomouckého. Ve jmenovaných oblastech očekáváme horší než obvyklé zásobení půdní vláhou trvající s více než 80-90% pravděpodobností. Naopak poměrně dobrá zůstává dlouhodobá situace na jihozápadním a zvláště severozápadním okraji Čech. V krajích východních Čech, na Vysočině a v kraji Olomouckém a zčásti i Jihomoravském přetrvá horší než obvyklá zásoba vody v půdě vělmi pravděpodobně až do počátku ledna.

Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů, a to:

  • IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
  • model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
  • model GEM Kanadského meteorologického centra;
  • model UK Global britské meteorologické služby a
  • ARPEGE model francouzské meteorologické služby.  

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR. Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.