20.december 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 13.12. do 20.12.2015 sa situácia ohľadom sucha prakticky nezmenila. V hlbšej časti pôdy sa vyskytuje stále relatívne nasýtenie okolo 50-60 % v oblasti Šariša a na Záhorí. Podľa intenzity sucha je takmer celé územie bez rizika sucha.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy je stále na väčšine územia v intervale 90-100 %. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): V tejto časti pôdy sa relatívne nasýtenie 60-70 % vyskytuje len na malom území na Záhorí. V porovnaní s minulým týždňom nenastali významné zmeny. Nepatrne sa zvýšila plocha územia s relatívnym nasýtením 70-90 % na úkor vyšších hodnôt pôdnej vlhkosti. Situácia v hlbšej časti pôdy (40-100 cm): V tejto časti pôdy je situácia o niečo lepšia. Približne stále 9/10 územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. Nízke hodnoty okolo 60 % sú v oblasti Prešova a čiastočne na Záhorí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia stabilizovaná. Relatívne nasýtenie v intervale 60-70 % je na území Šariša a na Záhorí. Relatívne nasýtenie 70-90 % sa nachádza na veľkej časti Podunajskej nížiny, Východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny, a tiež na juhu Gemera. Ostatné územie má pôdy nasýtené na viac ako 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa taktiež prakticky zmenila. Významné zmeny nenastali ani v povrchovej vrstve pôdy. Intenzita sucha na úrovni S0 je hlavne na Podunajskej nížine, v juhozápadnej časti Nitrianskeho kraja a čiastočne aj juhovýchodnej časti Trnavského kraja. V hlbšej časti pôdy sa mierne sucho (S1) vyskytuje v okolí Prešova a na veľmi malom území na hornom Považí. V celom profile je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Intenzita sucha n a úrovni S0 je stále v okolí Prešova.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Dominantným tlakovým útvarom počas uplynulého týždňa bola opäť tlaková výš. Tlak vzduchu v niektorých dňoch dosiahol hodnoty až 1035 hPa. Cez naše územie prešlo niekoľko teplých frontov. Na konci týždňa to bol studený front, ktorý však bol zrážkovo aj teplotne nevýrazný. Najvyššie úhrny zrážok sa vyskytli v dňoch 17. a 18.12. Najviac spadlo na juhozápade Slovenska. V oblasti Bratislavy boli denné úhrny 17.12. až 13 mm. Cez týždeň panovalo hmlisté inverzné počasie. V nížinách s minimálnym slnečným svitom a zrážkami v podobe mrholenia na väčšine územia. Na horách cez víkend však bolo slnečno a teplo vzhľadom na ročnú dobu. Najvyššie maximálne teploty vzduchu boli do 9 °C a to v nedeľu 13.12. na Spiši. Najchladnejšie bolo 17.12., kedy minimálne teploty vzduchu na Spiši boli do -8 °C. Celý týždeň fúkal len slabý, prípadne mierny vietor s priemernými dennými rýchlosťami vetra najviac 7 m/s. Celý týždeň boli len veľmi nízke hodnoty výparu. Aj napriek nevýrazným zrážkam a relatívne teplému počasiu, sa situácia so suchom nezmenila.