21. november 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa výrazné sucho nachádza na juhu Podunajskej nížiny, na Zemplíne a Orave. V oblasti Komárna je lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na Zemplíne sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Zemplíne do -80 mm, na strednom a západnom Slovensku ojedinele do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na juhovýchodnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú ešte stále hodnoty nasýtenia lokálne na juhozápade a juhovýchode do 10 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 13 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele nasýtenie na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha v južnej časti Podunajskej nížiny, na Zemplíne a Orave. V oblasti Komárna je sucho už výnimočné. Začínajúce sucho zasahuje viac ako 1/5 územia. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej vrstve pôdy je výrazné sucho najmä na Zemplíne, v menšej miere na Orave.

Deficit pôdnej vlahy je na Zemplíne lokálne až -80 mm. Okrem juhovýchodného Slovenska je deficit vlahy do -60 mm, aj na Podunajskej nížine, Honte, Pohroní a Orave. Nadbytok vlahy je najviac do +40 mm. Normálne podmienky sú na 10 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 15.11. do 21.11.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska, do 20 mm. Na veľkej časti územia však aj tento týždeň bolo bez zrážok. Najvyššia teplota vzduchu bola 16 °C na juhu stredného Slovenska. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -7 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 5-6 mm v Bratislave a Hurbanove. V percentách normálu bol výpar od 40 % na Zemplíne do 120 % lokálne na Podunajskej nížine.