Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 12. marec 2017

  12. marec 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha sa zmiernila najmä v severnej časti západného Slovenska. V hlbšej časti profilu však stále pozorujeme extrémne sucho v oblasti Malých Karpát. Zhoršenie situácie nastalo na krajnom východe. Relatívne nasýtenie sa čiastočne zvýšilo v západnej časti Slovenska. Na východe nastal pokles v povrchovej vrstve.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. marec 2017

  5. marec 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Najväčšie zmeny intenzity sucha nastali v hlbšej časti profilu, a to najmä na západe krajiny. V hlbšej časti pôdy už evidujeme extrémne sucho na malých plochách na juhozápade, ale aj severozápade. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve v oblasti Malých Karpát na 40-50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. február 2017

  26. február 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Najväčšie zmeny nastali v povrchovej vrstve. Extrémne sucho na juhozápade na určitý čas skončilo. V hlbšej vrstve sa však vyskytuje ešte výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je v hlbšej časti pôdy najmenej 50-60 % na Záhorí, v plytšej vrstve je to viac ako 60 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. február 2017

  19. február 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je už intenzita na úrovni extrémneho sucha na malom území na Záhorí. V celom pôdnom profile je situácia priaznivejšia, výrazné sucho pokrýva takmer 0,5 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 50 % vo všetkých profiloch.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. február 2017

  12. február 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

   V povrchovej vrstve je na krajnom severozápade Záhoria až výnimočné sucho. Začínajúce sucho sa objavilo na Kysuciach a v Javorníkoch. V hlbšej časti profilu je nanajvýš mierne sucho. Relatívne nasýtenie sa v porovnaní s minulým týždňom výraznejšie nezmenilo.  Na západe Podunajskej nížiny sa hodnoty slabo zvýšili hlavne v povrchovej vrstve.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. február 2017

  5. február 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho viditeľne ustúpilo najmä z dolného Považia. Na Ponitrí a Považí sa situácia zlepšila aj ohľadom deficitu pôdnej vlahy. Stále však výrazné sucho zasahuje západnú časť Záhoria. Relatívne nasýtenie je na Záhorí 40-50 %. Väčšina Slovenska je takmer až úplne nasýtená.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. január 2017

  29. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho v povrchovej vrstve je stále na juhozápade a na Považí. V okolí Senice sa rozširuje aj výnimočné sucho. V hlbšej časti profilu je nanajvýš výrazné sucho na malom území v okolí Senice. Relatívne nasýtenie pokleslo na Záhorí v povrchovej vrstve, v ostatných vrstvách sú zmeny menej významné.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. január 2017

  22. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho je v povrchovej vrstve na ploche 2 % celkového územia. V celom pôdnom profile sa rozširuje najmä mierne sucho. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve na Záhorí a dolnom Považí, kde je v intervale 40-50 %. V hlbšej časti pôdy väčšie zmeny nenastali.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. január 2017

  15. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho sa naďalej rozširuje v povrchovej vrstve na západe, najmä na dolnom Považí, Ponitrí a Záhorí. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné sucho je na menšej ploche. Relatívne nasýtenie sa takmer nezmenilo. Na celom území je v povrchovej vrstve vyššie ako 50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. január 2017

  8. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Sucho sa stále zvýrazňuje hlavne v povrchovej vrstve pôdy. Výrazné sucho sa rozširuje v okolí Piešťan, Bánoviec a Senice. Mierne sucho sa začína objavovať aj na krajnom východe a Above. Relatívne nasýtenie sa prakticky nezmenilo. V hlbšej časti pôdy, ale aj v povrchovej vrstve je 40-50 % na Záhorí.
   

  ďalej >