Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 11. október 2020

  11. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenila. V povrchovej vrstve a v celom profile je to na celom území bez rizika. V hlbšej vrstve je len ojedinele na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy v porovnaní s dlhodobým priemerom. Relatívne nasýtenie je v celom profile najnižšie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. október 2020

  4. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie sa uplynulý týždeň zvýšilo na viacerých miestach. Momentálne je najnižšie nasýtenie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je ešte lokálne na Orave do -20 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme na takmer celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. september 2020

  27. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska sa aktuálne sucho nevyskytuje. Začínajúce až mierne sucho je len na Orave. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na väčšine Slovenska. Najnižšie hodnoty sú v intervale 20-30 % na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -60 mm, na krajnom východe a severovýchode ojedinele do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. september 2020

  20. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až výrazné sucho je spolu na 10 % územia. Mierne až výrazné sucho je na krajnom východe a v severnej časti stredného Slovenska. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve. Výrazné sucho sa rozšírilo na strednom a východnom Slovensku. Vo vrchnej časti pôdy pokleslo aj relatívne nasýtenie. Najnižšie hodnoty nasýtenia klesli pod 10 % lokálne na východnom Slovensku. Na väčšine územia už prevažuje deficit pôdnej vlahy. Na krajnom východe je deficit až -60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy na takmer celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. september 2020

  13. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa v celom profile a v povrchovej vrstve rozšírilo uplynulý týždeň na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo začínajúce sucho na juhu Podunajskej nížiny a Hornej Orave. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % lokálne v južnej časti Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe, lokálne aj na Orave a Šariši do -40 mm. Nadbytok vlahy je v okolí Popradu stále lokálne až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. september 2020

  6. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, iba na Orave je ojedinele intenzita sucha na úrovni začínajúceho sucha. Relatívne nasýtenie je na juhu Slovenska len lokálne najnižšie 20-30 %. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Orave a krajnom východe. Nadbytok pôdnej vlahy je lokálne až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. august 2020

  30. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa uplynulý týždeň zvýraznilo len na Orave. Na väčšine Slovenska je to bez rizika prípadne, je len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je lokálne, najmä na západe, najmenej 10-20 %, pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je až -80 mm na Orave a na ostatnom území je to najviac -40 až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. august 2020

  23. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne sucho sa ešte stále lokálne vyskytuje na severe Slovenska. Začínajúce sucho sa nachádza len na 2 % územia. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí v celom pôdnom profile v intervale najmenej 10-20 % a v povrchovej vrstve v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a v Levočských vrchoch do -60 mm. Na Slovensku je však na väčšine územia dostatok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 mm na juhu stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. august 2020

  16. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa momentálne vyskytuje len ojedinele na severe Slovenska. Začínajúce až výrazné sucho je spolu na približne 10 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Turci a ojedinele aj na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Spiši až -60 mm. Nadbytok vlahy je lokálne najviac až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. august 2020

  9. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ len ojedinele najmä v severnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne prevažne na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Turci a Spiši, a 20-30 % lokálne na juhu Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je už najvyšší -60 mm na Orave. Deficit od -5 do -40 mm je na približne 40 % územia.

  ďalej >