Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 21. február 2021

  21. február 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  K nedeli 21.2.2021 nepozorujeme nikde výskyt sucha, a ani zníženú úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je v pôdnom profile 0-100 cm na celom území vyššie ako 90 %, v profile 0-40 cm je len ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %. Na väčšine územia prevažujú normálne vlahové podmienky, prípadne je nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac +40 mm ojedinele na východnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. február 2021

  14. február 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Intenzita sucha je na úrovni začínajúceho sucha len lokálne v oblasti Považia a Strážovských vrchov, na ostatnom území Slovenska sucho nepozorujeme. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len ojedinele v intervale 70-90 %, na väčšine Slovenska je vyššie ako 90 %. Na celom území sú normálne vlahové podmienky, prípadne nadbytok pôdnej vlahy. Najvyšší nadbytok je +40 mm hlavne na Spiši a Šariši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. február 2021

  7. február 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na takmer celom území Slovenska sucho naďalej nepozorujeme. V povrchovej vrstve je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v tejto oblasti v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % a deficit pôdnej vlahy tu je najviac –20 mm. Na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 % a prevažujú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. január 2021

  31. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Naďalej je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len v povrchovej vrstve je nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy momentálne nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je až +60 mm v oblasti Prešova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. január 2021

  24. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V celom pôdnom profile a v hlbšej vrstve je na takmer celom území relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. V povrchovej vrstve je len ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy momentálne na území Slovenska nepozorujeme. Prevažujú normálne vlahové podmienky, prípadne sa vyskytuje nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac do +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. január 2021

  17. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je stále takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na severozápade a severe stredného Slovenska je ojedinele znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne len začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho aj na Honte a relatívne nasýtenie tu je 60-70 %. Na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je stále najviac do -20 mm na Orave, Kysuciach a Honte.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. január 2021

  10. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na Orave je len lokálne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska vyššie ako 90 %, v povrchovej vrstve na Podunajskej nížine, Honte a Záhorí ojedinele 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. január 2021

  3. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Len lokálne je na Hornej Orave začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je lokálne začínajúce až mierne sucho na Považí. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie 70-90 %. Na Slovensku prevládajú normálne podmienky až nadbytok pôdnej vlahy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm lokálne na Hornej Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. december 2020

  27. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Na strednom a západnom Slovensku je už len ojedinele začínajúce sucho. V povrchovej vrstve ostalo mierne sucho na Považí, Turci, Hornej Nitre a Pohroní. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len ojedinele najnižšie v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,4 % plochy. Na polovici územia sú normálne podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. december 2020

  20. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je už momentálne v celom pôdnom profile na 0,9 % územia a v povrchovej vrstve dokonca na 6,3 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti ostávajú Turiec, Orava, Kysuce, Považie, Javorníky. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje lokálne najnižšie hodnoty 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na približne 1/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Kysuciach až do -40 mm. Normálne podmienky sú aktuálne na takmer polovici územia.

  ďalej >