Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08.10. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01.10. do neděle 08.10. ráno)

 

Mapa s počty respondentů z jednotlivých okresů pro poslední hlášení dopadů na zemědělství:

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH ZPRAVODAJŮ (neodráží stav v celém okrese, ale popisují situaci na vybraných katastrech):

CHRUDIM, 11. 10. 2017: Stále nelze set ozimou pšenici z důvodu mokrého pozemku.

KLATOVY, 11. 10. 2017: Vzhledem k hodně větrnému počasí vlhkost rychle usychala. Mírné zlepšení stavu Otavy i Ostružné díky velkým srážkám v centrální Šumavě. Jinak stav beze změn. Na loukách a v lesích je sucho.

JIČÍN, 10. 10. 2017: V minulém týdnu byly srážky v celkovém úhrnu 40 mm. Na poli stále zůstává kukuřice na zrno, jinak podzimní práce jdou relativně podle plánu.

PLZEŇ SEVER, 10. 10. 2017: V současnosti je v půdě dostatek vláhy. Příznivý stav pro ozimy a pro pozdní podzimní práce (orby).

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 10. 10. 2017: V minulém týdnu spadlo v k. ú. Hláska dle měření Povodí Labe 94 mm srážek. A pokračuje to dále. Na poli katastrofa, je to absolutně nesjízdné. Všude je bahno a voda. Na srážky reagují i hladiny v potocích. Tak jak to tady nyní vypadá, tak se nám zdají debaty o suchu být úsměvné.

BŘECLAV, 10. 10. 2017: Žádné výrazné změny nenastaly. Půda je nasycená do hloubky 25 - 30 cm, menší srážky stačí na to, aby se situace prakticky neměnila. Pro přípravu půdy a setí ozimů to není ideální. V hlubší vrstvě je vláhy stále nedostatek.

PŘEROV, 10. 10. 2017: Srážky v posledním období již znemožňují zemědělské práce. Ale zatím žádný závažný problém nevznikl. Spodní vrstvy půdy jsou stále bez výrazných změn.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 10. 10. 2017: Mokro až běda, žádné sucho, nelze sklidit, brambory, kukuřici, cukrovku, nelze zaset ozimé pšenice, ječmeny.... špatné podmínky.
 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 9. 2018

  Školení pro valnou hromadu Lesnicko-dřevařské komory ČR

  Prezentace prof. Žaluda zde.
  Prezentace Mgr. Bláhové zde.

  Dne 12. 9. 2018 se na valné hromadě Lesnicko-dřevařské komory ČR v Praze uskutečnila prezentace portálu Intersucho.cz., kde prof. Zdeněk Žalud a Mgr. Monika Bláhová interpretovali, jak vyplňovat dotazníky (pravidelná expertní hlášení) pro posuzování a dopady sucha.

  Odkaz na vyplnění expertního hlášení zde.

 • 10. 9. 2018

  Prognózy na další desetiletí: sucho, vysoké teploty i jiný charakter krajiny

  Článek k dispozici zde.
  To, co bylo doposud 20leté sucho, bude podle prognóz nejspíš v příštích dekádách suchem běžným, vyskytujícím se jednou za pět let. „Musíme počítat s tím, že období sucha budou trvat déle a také povodně mohou být xtrémnější,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při Akademii věd ČR na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE.