Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin

 • bez vlivu sucha
 • výskyt sucha bez vlivu na výnos
 • výskyt sucha pravděpodobně sníží výnos
 • výskyt sucha významně sníží výnos
 • výskyt sucha zásadně sníží výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08.10. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01.10. do neděle 08.10. ráno)

 

Mapa s počty respondentů z jednotlivých okresů pro poslední hlášení dopadů na zemědělství:

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH ZPRAVODAJŮ (neodráží stav v celém okrese, ale popisují situaci na vybraných katastrech):

CHRUDIM, 11. 10. 2017: Stále nelze set ozimou pšenici z důvodu mokrého pozemku.

KLATOVY, 11. 10. 2017: Vzhledem k hodně větrnému počasí vlhkost rychle usychala. Mírné zlepšení stavu Otavy i Ostružné díky velkým srážkám v centrální Šumavě. Jinak stav beze změn. Na loukách a v lesích je sucho.

JIČÍN, 10. 10. 2017: V minulém týdnu byly srážky v celkovém úhrnu 40 mm. Na poli stále zůstává kukuřice na zrno, jinak podzimní práce jdou relativně podle plánu.

PLZEŇ SEVER, 10. 10. 2017: V současnosti je v půdě dostatek vláhy. Příznivý stav pro ozimy a pro pozdní podzimní práce (orby).

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 10. 10. 2017: V minulém týdnu spadlo v k. ú. Hláska dle měření Povodí Labe 94 mm srážek. A pokračuje to dále. Na poli katastrofa, je to absolutně nesjízdné. Všude je bahno a voda. Na srážky reagují i hladiny v potocích. Tak jak to tady nyní vypadá, tak se nám zdají debaty o suchu být úsměvné.

BŘECLAV, 10. 10. 2017: Žádné výrazné změny nenastaly. Půda je nasycená do hloubky 25 - 30 cm, menší srážky stačí na to, aby se situace prakticky neměnila. Pro přípravu půdy a setí ozimů to není ideální. V hlubší vrstvě je vláhy stále nedostatek.

PŘEROV, 10. 10. 2017: Srážky v posledním období již znemožňují zemědělské práce. Ale zatím žádný závažný problém nevznikl. Spodní vrstvy půdy jsou stále bez výrazných změn.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 10. 10. 2017: Mokro až běda, žádné sucho, nelze sklidit, brambory, kukuřici, cukrovku, nelze zaset ozimé pšenice, ječmeny.... špatné podmínky.
 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 11. 2017

  Nový web pro zemědělce

  Článek k přečtení

  Na pracovním setkání respondentů projektu Intersucho (které proběhlo v Brně 14. 11.) byl představen mimojiné plánovaný a již připravovaný nový webový portál, který v příštím roce přinese informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů. O připravované aktivitě a o širkoých možnostech jejího využití pro zemědělce podrobněji v článku na iDnes hovoří profesoři Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud. 

 • 14. 11. 2017

  Pracovní setkání zpravodajů portálu Intersucho

  První pracovní setkání se zpravodaji portálu Intersucho se konalo 14. 11. na Brněnském Výstavišti za účasti více než stovky aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Návštěvníkům byly představeny plánované aktivity na rok 2018, z nichž některé přinesou nové produkty zejména využitelné právě v zemědělství (předpověď výnosů zemědělských plodin). Dále byly prezentovány aktuální infromace z Ministerstva zemědělství týkající se letošního odškodnění za sucho a jakou roli v této věci představují právě respondenti portálu Intersucho.  Kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali systém předpovědi sucha a její úspěšnost. Celá akce se nesla v neformální duchu, drobné dárky si odnesli nejaktivnější zpravodajové a po ukončení akce pokračovala řada neformálních rozhovorů během oběda a kávy. 

  Celá akce proběhla díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA). 

  Program celé akce je k nahlédnutí.