1. červen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden charakterizovaly jedny z nejvydatnějších srážek od počátku roku. Ačkoliv se srážkové úhrny výrazně lišily, na většině území došlo k výraznému zvýšení relativního nasycení půdy.. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je ale stále postižena výrazná část území Moravy.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) jsou v současné době nasyceny alespoň na 70% 4/5 území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě vykazuje 5% území, což je výrazně lepší stav než minulý týden (13%). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na přibližně 3/5 území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel výrazně zlepšil. Situace přes zlepšení v posledních týdnech zůstává vážná v Jihomoravském kraji a zčásti v kraji Olomouckém, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav nyní trvá již 4. měsíc v řadě, byť je stav lepší než na počátku května. Situace je stále nejhorší na Znojemsku a Třebíčsku zejména v hlubší vrstvě. Půda se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytuje velmi omezeně, a to jak v celém profilu, tak v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, zůstává situace v povrchové vrstvě příznivá. V celém profilu je přibližně 6,7% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy výrazně méně než v předchozím týdnu (15%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila na 1,6% území (oproti 2,3% minulý týden), ale neobvykle suché zůstavají od časného jara stále stejné oblasti. Nedostatek vláhy nyní postihuje zejména hlubší vrstvu zejména na západě a jihovýchodě kraje Jihomoravského, v části Plzeňského, Olomouckého a méně již Zlínského kraje. V povrchové vrstvě (0-40 cm) díky srážkám v minulém týdnu nastala normální situace. Nicméně je třeba vnímat, že obsah půdní vláhy ve jmenovaných oblastech je stále neobvykle nízký a území postrádá výrazné rezervy.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu spadlé srážky ovlivňovaly půdní vlhkosti především v povrchové vrstvě půdy, v hlubších vrstvách stagnovaly nebo se mírně snížily. Oproti minulému týdnu výrazně klesl počet míst s půdní vlhkostí nad 80 % VVK. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována pouze u 0.1 % stanic, v 10-50 cm u 19 % stanic a v 50-100 cm u 18 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm u 36 % stanic, v 10-50 cm u 29 % stanic a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány na jihozápadě Moravy a západě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (25.-31.5.) bylo území ČR většinu týdne pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu nad východní Evropou. Ve dnech 27.-30.5. bylo zataženo (29.5. bez slunečního svitu na celém území), v ostatní dny bylo polojasno (25.5.) nebo jasno. Po celé republice za tento týden napršelo desítky mm srážek, na některých místech se úhrny blížily nebo dokonce překročily 100 mm. Srážkové úhrny byly zaznamenané především v období 26.-29.5., velikost srážkových úhrnů se v tyto dny značně prostorově lišila. 26.5. se vyšší srážkové úhrny (desítky mm) vyskytly v Beskydech a na Karlovarsku, 27.5. se vyskytly velmi vysoké úhrny (okolo 100 mm) na Plzeňsku, desítky mm ale napršelo i na jiných místech republiky, 28.5. se srážky vyskytly především na Mladoboleslavsku (desítky mm), 29.5. na jihu Šumavy a na Českomoravské vrchovině (do 20 mm). Ve všechny tyto dny byly srážky prostorově velmi variabilní, byly vždy oblasti, kde nespadly téměř žádné. Maximální teploty vzduchu v uplynulém týdnu dosahovaly 25°C, minimální 5°C s tím, že nejteplejší dva dny se vyskytovaly na začátku období (25. a 26.5.), nechladnější na konci (31.5.). 29.5. po přechodu studené fronty, za kterou na naše území proudil studený vzduch, došlo k poklesu teploty vzduchu zhruba o 5°C a poklesu tlaku vodní páry o 5hPa. Na většině území byl po celý týden zaznamenán slabý vítr (podle Beauforta).
 
V nejbližších dnech očekáváme stabilní stav díky poměrně nízkým teplotám a očekávaným srážkám. K poklesu zásob půdní vláhy a eventuálnímu zhoršení situace zejména v povrchové vrstvě může dojít spíše koncem tohoto a počátkem příštího týdne, kdy očekáváme nástup vyšších teplot beze srážek. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza neutrální až mírně nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.
 

1. červen 2014

stáhnout zavřít
1. červen 2014