1. květen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 24.4. do 1.5. se situace v zásobení půdní vláhou zhoršila a v některých regionech se začínáme setkávat s projevy mírného až výrazného sucha. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy v hlubší vrstvě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo. Zásobení půdy je v kontextu celého území relativně dobré, nicméně poměrn rychle se snižuje. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 31 % území, což je výrazně více než před týdnem, i když extrémní nedostatek vláhy zatím nenastává. Rozsah území s dobrým zásobením půdního profilu se snížil na méně než 1/3. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97 % území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1 % území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 86 % území a od počátku roku se doposud nevyskytly lokality se stresem suchem, pouze na 0,5 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Nižší než obvyklé nasycené půdního profilu nacházíme na většině území jižních, středních a východních Čech. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě), na většině území však došlo k výraznému zlepšení zejména v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v povrchové vrstvě na více než ⅓ území. V povrchové vrstvě přetrvává některý ze stupňů sucha také na ⅓ území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu, ale její rozsah je o něco nižší než v případě povrchové vrstvy, a to 1/4 území. Území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá necelých 10 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 7 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na necelém 1 % území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k poklesu vlhkosti především v orniční vrstvě půdy, kde se pohybuje vlhkost od 25 do 45 % VVK, v hlubších vrstvách se drží nejčastěji nad 55 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 4 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 1 % stanic ve vrstvě 0-50 cm a v 50-100 cm na 3 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v severních, středních a jižních Čechách, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Vegetace na většině území prozatím vykazuje lepší než obvyklou kondici, což je především důsledkem časného nástupu fenologických fází, který zčásti maskuje případné projevy sucha. To se zatím nezdá být dostatečné na výrazné zpomalení vývoje vegetace. Zhoršení kondice vegetace v uplynulém týdnu (které předcházelo nedávnému výskytu velmi nízkých teplot), se zdá být prvním příznakem snižování dynamiky růstu v důsledku snížené dostupnosti vláhy.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Z reakcí kolegů respondentů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu velmi dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Ve většině hodnocených okresů na Moravě je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako vláhově normální, zatímco v Čechách se většině respondentů jeví průběh počasí jako spíše až velmi suchý. Známky horšího stavu jsou patrné zejména v kraji Středočeském, Západočeském, Jihočeském a Ústeckém. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládala v minulém týdnu mírně vlhká půda. V oblasti hranic Středočeského a Ústeckého kraje se objevily lokality s hlášením půdy spíše suché bez známek vlhkosti. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny, a to ve 4 okresech v oblasti středních a západních Čech.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (24-30.4.2016) naše území ovlivňovalo několik frontálních systémů, ale většinou bez větších srážkových úhrnů. Nejvíce srážek spadlo v úterý 26.4.2016. Na severní Moravě byly zjištěny sumy srážek i vyšší než 10 mm/den. Dále významnější úhrny byly zaznamenány v Krkonoších a na Šumavě, zde ve vyšších partiích většinou sněžilo. Připadlo kolem 5 cm nového sněhu. Za celý týden na většině území České republiky spadlo do 5 mm srážek. Výjimku tvořila severní Morava, kde bylo zaznamenáno od 10-20 mm/týden. Ve vrcholových částech Šumavy byly úhrny dokonce kolem 30 mm/týden. Teplota vzduchu byla v první polovině týdne spíše konstantní s nízkými maximy kolem 8-10°C. V pátek se oteplilo v maximech na zhruba 15°C a v sobotu šplhaly teploty vzduchu nejčastěji k 18°C, v Polabí a na Jižní Moravě i ke 20°C. Problémy způsobila hlavně minimální teplota, která po většinu týdne klesala pod bod mrazu. I v nižších polohách se dostávala minima k nepříjemným -3 až -4°C. Větrnější počasí bylo hlavně v nedělí 24.4.2016 a v úterý 26.4.2016.