10. červenec 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 3.7. do 10. 7. se celková situace zhoršila a zůstává nepříznivá na východě Čech, Českomoravské vrchovině, a zejména v oblasti střední a severní Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem dále zhoršilo např. v oblasti střední a severní Moravy, ve východních Čechách a na Českomoravské vrchovině. V povrchové vrstvě je negativní situace zejména v krajích Středočeském, Jihočeském, Hradeckém, Pardubickém, dále v kraji Jihomoravském a na Vysočině. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 3/4 území, což je zásadní nárůst oproti ⅓ v minulému týdnu. Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také mírně zhoršila. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní méně než 1/10 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé1/4 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na téměř 1/3 území a situace je tedy mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na téměř 5% plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na o něco více než 1/10 území. Na více než polovině území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti a na 3% panuje extrémní stres.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo ve východních Čechách a v kraji Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje v obou vrstvách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 2/3 území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, nicméně i vrstva povrchová vykazuje výrazný deficit. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají téměř 1/2 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na ⅓ území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 1/10 území ČR, což je násobně více než před týdnem.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu teplé a suché počasí snížilo vlhkosti půdy v povrchové vrstvě. Ve vrstvě 0-10 cm je na 31 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 10-50 cm na 2 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především na jižní Moravě a ve východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace v části území aktuálně postižené suchem vykazuje již třetí týden v řadě zhoršování stavu v některých regionech. Zastavilo se zlepšování stavu na západě území a pokračoval pokles její kondice na východě Čech, v oblastech Českomoravské vrchoviny a částech krajů Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat další zhoršení kondice vegetace v důsledku průběhu minulého a prvních dní tohoto týdne. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu zpravodajů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Je patrný posun v negativním hodnocení dopadů sucha i v oblasti jižní Moravy a také Středočeského a Ústeckého kraje. Naopak odhady dopadů v suchem na počátku nejvíce postižené oblasti severozápadních Čech se mírně zlepšily a odhady jsou nyní více negativní v Čechách středních a východních. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší (s výjimkou jihozápadu území). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá, což musíme přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek v uplynulých týdnech. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, kdy významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze dvou okresů. V dalších 15 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (3.7. – 9.7.2016) přes nás přecházely jednotlivé frontální systémy a západní/severozápadní směr proudění, který napomáhal tvorbě kupovité oblačnosti. Ke konci týdne začala převažovat tlaková výše. Toto počasí nepřineslo velké množství srážek. Pouze občas se objevovaly lokální bouřky. Na většině území České republiky nebyly v uplynulém týdnu srážky vůbec zaznamenány. V místech, kde pršelo, jsou úhrny nejčastěji do 10 mm/týden, pouze na některých lokalitách zasažených intenzivnější bouřkou spadlo i více než 30 mm/týden. Celkově lze uplynulý týden hodnotit jako suchý. Teploty vzduchu byly v uplynulém týdnu relativně vyrovnané a pohybovaly se nejčastěji ve svých maximech od 20-26°C. Mezi teplejší dny patřilo úterý (5.7.2016), pátek (8.7.2016) a sobota (9.7.2016). Zejména na jižní Moravě se koncem týdne dostávala maxima k hodnotám 28-29°C. Minimální teploty vzduchu v uplynulém týdnu klesaly relativně nízko na dané období. Dokonce v některých mrazových kotlinách byly zjištěny hodnoty pod bodem mrazu. Nejčastěji se ale minimální teploty vzduchu pohybovaly mezi 8-12°C. Vítr byl většinou slabý do 2 m/s. Výjimkou byla středa 6.7.2016, kdy díky západnímu proudění byl zaznamenán dosti větrný den.