10. duben 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 3.4. do 10.4. se situace v zásobení půdní vláhou zlepšila na východě ČR, a naopak došlo ke zhoršení na západě, a to zvláště v nížinách na severozápadě ČR i na jihu Čech a západním okraji Českomoravské vrchoviny. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy v hlubší vrstvě, zatímco povrchová vrstva se již nachází v normálním stavu pro tuto část roku.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem na západě zhoršilo, byť jen mírně. Ačkoliv je zásobení v kontextu celého území stále relativně dobré, v povrchové vrstvě se situace v některých oblastech na severozápadě Čech vyvíjí velmi dynamicky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se znovu objevila, a to již na 4,7% území, což je 3x více než před týdnem. Nicméně extrémní nedostatek vláhy zatím nenastává. Procento s dobrým zásobením půdního profilu se mírně zlepšilo, a to z 56% na 65% území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 95% území a zatím nenajdeme lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti. Avšak vývoj na severozápadě území, zejména okresy Rakovník, Louny, Kladno a Litoměřice je nutné pozorně sledovat. Nedostatek vláhy zůstává problémem v některých enklávách na severu Moravy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila na východě a zhoršila na západě území, i když se stále nejedná o nijak dramatický vývoj. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě), a naopak se díky srážkám výrazně zlepšila v rozsáhlé oblasti Zlínského kraje na moravsko-slovenském pomezí. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho zejména na severní Moravě a ve Slezsku a ve středu Olomouckého kraje. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v povrchové vrstvě 1/4 území (oproti 1/3 před týdnem). V povrchové vrstvě přetrvává negativní stav na 1/4 území (oproti 1/3 před týdnem). Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu a rozsah se zvýšil na 1/3 území. Území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 6% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na necelých 5%. Anomálie o intenzitě S4-S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na zlomku (0,2%) území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo díky dešťovým srážkám na Moravě a ve Slezku k vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu, v Čehách na většině území pokračoval naopak pokles vlhkosti. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 60 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-50 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK a v 50-100 cm na 5 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, na 13 % stanic v 10-50 cm a v 50-100 cm na 19 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Západočeském, Jihočeském a Středočeském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Stav vegetace bude doplněn po aktualizaci datového portálu Americkou geologickou službou.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí kolegů respondentů je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální až spíše sušší. Známky horšího stavu jsou patrné na rozhraní krajů Ústeckého a Středočeského a Moravskoslezského. Více než ⅓ lokalit klasifikuje průběh sezóny zatím jako spíše sušší až velmi suchý. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládala v minulém týdnu mírně vlhká půda a objevují se první hlášení půdy spíše suché bez známek vlhkosti. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny, a to ve 4 okresech v oblasti středních a západních Čech a v menší míře i na severní Moravě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (3-9.4.2016) začal s velmi hezkým, skoro letním počasím, které se postupně ke konci týdne výrazně horšilo. Díky studené frontě spadlo hlavně koncem týdne výrazné množství srážek, a to převážně na Moravě. První významné srážky byly zaznamenány ve čtvrtek 7.4.2016, kdy se udržoval srážkový pás od Znojemska po Jeseníky. Spadlo v něm do 10 mm srážek. V pátek 8.4.2016 pršelo už na celé Moravě a části Čech a největší úhrny byly i přes 20 mm/den. Naopak v západních Čechách nepršelo vůbec. V sobotu 8.4.2016 pršelo nejvíce hlavně na severní Moravě a naměřeno bylo od 10-20 mm/den. Celkové týdenní úhrny srážek jsou samozřejmě zcela ovlivněny studenou frontou v závěru týdne. Je zde výrazné srážkové rozhraní mezi Čechami a Moravou. Ve východní polovině republiky spadlo nejčastěji od 20-40 mm/týden, naopak v Čechách do 10 mm/týden a v západních krajích Čech prakticky nepršelo. Maximální teploty vzduchu byly zpočátku týdne hodně vysoké a zažily jsme dokonce i první letní den (maximální teplota vystoupí nad 25°C). Nejtepleji bylo v úterý 5.4.2016, kdy vrcholil příliv teplého vzduchu a maxima se dostala i nad hranici 26°C. Ve středu se ale již výrazně ochladilo, a to většinou o 8°C. V pátek byla maxima již kolem 10-12°C a v sobotu dokonce klesla jen na 7-8°C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly většinou od 3-8°C a byly prostorově i časově proměnlivé vzhledem k noční a ranní oblačnosti. Vítr byl minulý týden spíše slabý s hodnotami do 2 m/s. Větrněji bylo spíše na Moravě než v Čechách.