10. leden 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 3.1. do 10.1. pokračoval na východě spíše suchý průběh počasí, což vedlo k dalšímu, byť mírnému, poklesu zásob půdní vlhkosti, zatímco v řadě oblastí Čech byly srážkové úhrny vyšší. Nicméně, protože se jednalo o srážky sněhové, nedošlo prozatím ke zlepšení stavu půdní vlhkosti (neboť voda je stále poutána ve sněhu). Pokud jde o nasycení půdy, situace se oproti předchozímu týdnu na většině území zhoršila v povrchové vrstvě. Na řadě míst ČR zvláště na východě se regionálně vyskytuje nedostatek vláhy, a to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě (na většině území) je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů snížilo, ale stále je relativně uspokojivé. Lze očekávat zlepšení nasycení profilu vodou, v současné době vázané ve sněhové pokrývce (byť stále zatím nejde o zásadní objem). Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 10.1. na našem území v povrchové vyskytovala na téměř 6% území. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR nenastává a více než 85% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 3% méně než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na téměř 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 5% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají 2% území tedy stejně jako před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na části území problémem, který bude pravděpodobně přetrvávat i v lednu 2016.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila, a to již třetí týden za sebou. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje, ale počínající sucho je patrné alespoň v nějaké míře ve všech krajích. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Extrémní je ale situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 59% území (oproti 44% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 2/5 území (tedy opět více než v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 22% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 23% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 11% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo k výraznějším změnám vlhkosti půdy na většině území oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 65 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 16 % stanic ve vrstvě 0-10 cm a na 15 % ve vrstvě 10-50 cm a 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury a s ohledem na přelom roku je počet respondentů menší. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně až vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden byl již srážkově o trochu více bohatší než předešlé suché období. Nejvíce dešťových srážek spadlo na Šumavě a v západních Čechách. Týdenní úhrny se zde pohybují kolem 10-25 mm. Dále kolem 10 mm/týden spadlo také na území středních Čech. Naopak velice málo srážek bylo na střední a severní Moravě, jen kolem 1-3 mm/týden. V pondělí 4.1.2016 sněžilo prakticky na celém území České republiky. Na mnoha místech napadlo více než 5 cm nového sněhu. V úterý až čtvrtek (5-7.1.2016) padal sníh převážně v severních a západních Čechách. V druhé polovině týdne začal sníh postupně odtávat a k dnešnímu dni leží sníh většinou jen od středních poloh a nejvyšší výška sněhové pokrývky je v Krkonoších a Jeseníkách (15 cm). Během minulého týdne se postupně oteplovalo. Na začátku týdne se ještě maxima teplot nedostávala příliš nad hranici -5°C, ve středu a ve čtvrtek se maxima pohybovala většinou kolem bodu mrazu a koncem týdne byla již mezi 3-5°C. Minimální teploty kopírovaly vývoj těch maximálních. Na začátku týdne se noční a ranní teploty dostávaly k hranici -8 až -10°C. Po zbytek týdne již klesaly jen k -5°C. Větrnější počasí nás doprovázelo hlavně začátkem týdne a poté v pátek 8.1.2016.