11. duben 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (4.4. – 10.4.2021) bylo počasí opět většinou aprílové. Nejdříve k nám proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu, který přinášel časté i sněhové přeháňky, které se střídaly se slunečnou oblohou. V pátek se pak proudění obrátilo na jihozápadní a to znamenalo teplejší vzduch. Častější srážky byly tedy od pondělí do čtvrtka, ale celkové úhrny byly relativně nízké. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny do 4 mm/týden, ale na části území spadlo i více než 15 mm (většinou vyšší polohy). V pondělí byly teploty vzduchu ještě i okolo 15 °C. Poté se prudce ochladilo a maxima byla pod 5°C. V pátek se začalo oteplovat a o víkendu byly teploty i přes 20 °C.
Vzhledem k očekávaným srážkám se rozvoj sucha na území republiky zastaví a naopak dojde k dosycení půdní vlhkosti a v dalších 10 dnech bude situace odpovídat dlouhodobým hodnotám.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se prohloubila v místech, kde se vyskytovala v předchozím týdnu. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších a na hranicích kraje Jihočeského a Kraje Vysočina, kde je sledováno výrazné až extrémní sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 35 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav deficitu o více než 5 mm. Stav neutrální je sledován severně od Prahy a místy na Moravě.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubil. Kladná odchylka je však sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální až podnormální vodnost. Na pár místech se vyskytuje vodnost se stavem „sucho“.
V celém profilu do 1 m se k 11. 04. vyskytuje deficit zhruba na 69 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 2 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm. Na 10 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je velmi rozmanitá. Nejhorší stav je sledován v České tabuli, na Českobudějovicku, ale především na jižní Moravě (resp. Podyjí), kde je sledován i stav pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, místy v jižních Čechách a v Podyjí.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v normálním nebo mírně horším stavu než je pro toto období obvyklé. Lepší stav kondice vegetace je sledována převážně v Čechách vyjma oblasti východně od Prahy. Morava a Slezsko mají převážně pro tuto část roku stav horší než je obvyklé, tedy jedná se o pomalejší vývoj vegetace vůči dlouhodobému průměru, náchylnost ke zmrznutí je zde menší.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zhoršila právě v místech, kde nyní sledujeme horší stav vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 04. Zprávy 243 zpravodajů z 63 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (66 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (16 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 46 % hlášení) až vlhká (33 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená, začíná však prosychat horní vrstva, jarní práce jsou však na mnoha místech i nadále komplikované. Stav plodin je v určitých částech republiky zpožděn až o 14 dní.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 04. V tachovském, benešovském a jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme nadále na pobřeží Jaderského moře a Černého moře, v Itálii, Maďarsku a ve Francii. Situace v severní polovině sledovaného území je lepší než v jižní části, avšak v minulém týdnu došlo ke zhoršení stavu na celém sledovaném území.
Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu registrujeme na 25 % území vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách a na jižní Moravě. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 25 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (4.4. – 10.4.2021) bylo počasí opět většinou aprílové. Nejdříve k nám proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu, který přinášel časté i sněhové přeháňky, které se střídaly se slunečnou oblohou. V pátek se pak proudění obrátilo na jihozápadní a to znamenalo teplejší vzduch. Častější srážky byly tedy od pondělí do čtvrtka, ale celkové úhrny byly relativně nízké. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny do 4 mm/týden, ale na části území spadlo i více než 15 mm (většinou vyšší polohy). V pondělí byly teploty vzduchu ještě i okolo 15 °C. Poté se prudce ochladilo a maxima byla pod 5°C. V pátek se začalo oteplovat a o víkendu byly teploty i přes 20 °C. Noční teploty vzduchu klesaly celý týden s výjimkou soboty pod bod mrazu. Počasí bylo většinou větrnější a to s průměrnými denními průměry nad 3 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 12.4.2021) budeme hlavně pod vlivem přílivu studeného vzduchu od severu a severovýchodu. Velký vliv bude mít také studená fronta z počátku týdne, která přinese větší množství srážek a výrazné ochlazení. Nejvíce jich očekáváme v pondělí a v noci na úterý. V dalších 10 dnech modely očekávají, že spadne okolo 15-30 mm srážek. Část z nich bude sněhových. Teploty budou nízké a až do víkendu čekáme maxima do 8 °C. Poté by se mělo začít oteplovat k 15 °C v půlce příštího týdne. Noční mrazy budou hrozit hlavně do víkendu, poté by se i minima měla lehce zvedat. Vzhledem k očekávanějšímu deštivějšímu počasí se bude půdní vlhkost zvyšovat. K výraznější změně dojde už během pondělí a postupně se bude dále půda dosycovat, takže za 10 dnů by měla být prakticky v celé republice situace na dlouhodobých hodnotách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 28. dubna se čeká, že tento týden bude teplotně hodně podprůměrný. Od neděle se pak teplota srovná s dlouhodobými hodnotami a to by mělo vydržet zatím podle modelů až do konce dubna. Denní maxima nad 15 °C se čekají, že by se mohly objevovat až okolo 21. dubna a to ještě nepříliš významně. Celých 16 dnů by měly být časté slabší přeháňky
Vzhledem k očekávaným srážkám se rozvoj sucha na území republiky zastaví a naopak dojde k dosycení půdní vlhkosti a v dalších 10 dnech bude situace odpovídat dlouhodobým hodnotám.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech podprůměrné. První předpovědní týden by měl být mírně podprůměrný, poté by se mělo pozvolna oteplovat. Srážkově by v ČR mělo být toto období nadprůměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

11. duben 2021

stáhnout zavřít
11. duben 2021