11. říjen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 4.10. do 11.10. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, výrazně zlepšila, a to zejména v povrchové vrstvě na více než ⅔ území. Přesto nedostatek vláhy v neděli ráno přetrvával zejména v severovýchodní části Čech, v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy byly v neděli 11.10. zasaženy více než 2/5 území státu (oproti 9/10 v minulém týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je nadále ohrožena 1/10 území a stále se vyskytují nejextrémnější kategorie. Nicméně téměř ⅖ území jsou v této vrstvě nasyceny dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno pouze na 14% území, naopak nedostatek vláhy přetrvává na 3/4 území (což je zhruba stejný stav jako v uplynulém měsíci). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti jsou více než 3/5 území (oproti ⅘ minulý týden). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na 14% území, což je o polovinu méně než v minulém týdnu. Od letošního minima nasycení půdy, které bylo dosaženo v týdnu od 2.-9.8., tedy doposud nedošlo k zásadnímu obratu, a situace se po zlepšení počátkem září znovu zhoršila. Tento týden sice pozorujeme výrazné zlepšení, zvláště oproti minulému týdnu, přesto však nedostatek vláhy zůstává na většině území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), mohli jsme i zde sledovat zlepšení stavu ve srovnání s minulým týdnem. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má více než 1/3 území v povrchové vrstvě (oproti ⅘ v minulém týdnu), ale v celém profilu přetrvává negativní stav na více než 7/10 území. Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, je stále vyšíí než ½ plochy ČR v rámci celého půdního profilu a více než ⅕ území v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 24% území ČR, což je výrazné zlepšení stavu oproti předchozímu týdnu (45%).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se oproti minulému týdnu mírně zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm na většině území, v hlubších vrstvách půdy vlhkost stagnovala. Ve vrstvě 0-10 cm je na 28 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 43 % stanic a v 50-100 cm na 42 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je registrována ve vrstvě 0-10 cm, 10-50 cm a 50-100 cm pouze na 2 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Plzeňském, Východočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci se stále jeví jako významné zejména u kukuřice, a v menší míře u brambor, cukrové řepy, ovoce a také u vzcházejících porostů ozimých plodin. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení je očekáván negativní dopad probíhajícího sucha a jsou hlášeny problémy se zakládáním a vzcházením porostů obilnin. Nicméně aktuální zprávy naznačují zlepšení stavu díky srážkách o uplynulém víkendu. Riziko zásadního snížení výnosů v důsledku sucha je považováno za vysoké ve 4 okresech. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě odráží značné lokální rozdíly v aktuální půdní vlhkosti, což odpovídá detailním mapovým výstupům, ale současně ukazuje na stále převládající nízkou půdní vlhkost. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradajové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny, zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako aktuální riziko nadále vidíme výhled počasí i pro první polovinu října (viz prognóza zde).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (4-11.10.2015) byla naše republika pod vlivem průchodu dvou okluzních front a koncem týdne tlakové níže od jihovýchodu. Druhá okluzní fronta nad naším územím spíše stagnovala, přinesla hodně oblačnosti a také srážek. Nejvíce pršelo od úterý do čtvrtka (6-8.10.2015).Ve středu na mnoha místech napršelo i více než 30 mm/den. Celkově byly srážky prostorově nerovnoměrné. Uplnynulý týden pršelo hlavně v Čechách a nejvíce srážek bylo zaznamenáno v jižních Čechách, i více než 50 mm/týden. Jinde na území Čech bylo zaznamenáno kolem 20-30 mm/ týden. Naopak na Moravě a také ve východních Čechách spadlo jen pár mm za celý týden. Okluzní fronta se projevila i v poklesu teploty vzduchu během minulého týdne. Do středy včetně se maximální teploty vzduchu ještě většinou pohybovaly mezi 18-20°C, ale od čtvrtku začaly teploty vzduchu výrazněji klesat. Ochlazovalo se postupně směrem od západu a v sobotu se už na velké části území maxima pohybovala kolem 10°C. Minimální teploty vzduchu se vyvíjely podobně jako maxima. Během první půlky týdne se pohybovaly kolem 8-10°C, ale ke konci týdne už klesaly pod 5°C. Vítr byl většinou slabý s průměry do 2 m/s, ale ke konci týdne začal vát od severovýchodu silnější a studený vítr, vyšší rychlosti i s nárazy kolem 15 m/s byly zaznamenány hlavně na Moravě.