12. červen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 5.6. do 12.6. zlepšily lokální srážky situaci na řadě míst, ale celkově došlo spíše ke zhoršení celé situace.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo, a to na východě území poměrně výrazně. V povrchové vrstvě je negativní situace zejména východě Středočeského kraje, na Hradecku a na Pardubicku. V oblasti Moravy je deficitem stále postihován sever a pokračoval propad zásobení porchové vrstvy půdy na Znojemsku a také na západě Zlínského kraje. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 2/5 území, což je nárůst oproti minulému týdnu (1/5). Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také zhoršila z 1 na 7 % území. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní méně než 1/4 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 7/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 5 % území a situace je tedy horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na méně než 0,5 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 2/5 území a od počátku roku se poprvé objevily profily se stresem suchem (0,1%). Na 8 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo v severních a východních Čechách a na v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje v obou vrstvách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 2/5 území s tím, že o něco výrazněji je postižena hlubší vrstva. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají více než 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují právě na 1/4 území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 8 % území ČR, což je významný nárůst oproti 2,8 % v minulém týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračovaly lokální srážky z bouřek, které místy zvýšily vlhkost půdy, na části území, především na Moravě ale pokračoval pokles vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 5 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 6 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 20 % stanic, v 10-100 cm na 9 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především na jižní Moravě a ve východních Čechách, na střední Moravě a Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace ve východní části území aktuálně postižené suchem počíná vykazovat zhoršování stavu, zatímco na západě území se obecně situace zlepšila s výjimkou západních Čech. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu zpravodajů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu velmi dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Ve většině hodnocených okresů na jižní Moravě je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako vláhově normální. V oblasti Moravy severní a střední a zejména západně od Prahy jednoznačně převažují hlášení o průběhu počasí v posledním čtvrt roce v kategoriích velmi až extrémně suchý. To velmi dobře kopírují i hlášení o stavu půdní vlhkosti v povrchové vrstvě z minulého týdne. Nicméně existují výrazné lokální rozdíly, které lze přičíst lokálním rozdílům ve srážkách. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny, kdy významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z 5 okresů. V dalších 11 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (5-11.6.2016) se objevovaly srážky velice lokálně v závislosti na výskytu bouřek. V nich zpravidla spadlo větší množství srážek, ale jen v daném místě. Nejvíce těchto bouřkových intenzivních dešťů se objevovalo v neděli a v pondělí. Poté jejich výskyt spíše slábnul. To se projevilo i v týdenních úhrnech, kdy na většině území České republiky buď nepršelo a nebo spadlo jen do 5 mm/týden. Oproti tomu v místech s výskytem bouřek se pohybovaly úhrny nad 30 mm/týden. Nejvíce těchto míst je na Šumavě. Maximální teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 20-25°C. K mírnému ochlazení došlo ve čtvrtek, kdy maximální teploty klesly o 2-3°C. V sobotu nadále pokračovalo ochlazení, kdy se většinou maxima nedostala přes 20°C. Minimální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly v rozmezí 10-15°C, ale v úterý a ve středu došlo k výraznějšímu poklesu s hodnotami nejčastěji kolem 7°C. Vítr byl v uplynulém týdnu slabý, a to většinou v průměru mezi 1-2 m/s.