12. červen 2022

Shrnutí

V uplynulém týdnu (5.6.–11.6.2022) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní. Hlavně od pondělí do čtvrtka nás doprovázely častější srážky. Jelikož šlo často o bouřky, tak jsou větší prostorové rozdíly. Na velké části území spadlo jen mezi 5-15 mm za týden, ale v jižních Čechách a Beskydech to bylo i více než 80 mm/týden. Lokální intenzivní srážky se objevovaly i na jižní Moravě a to až okolo 40 mm za týden. Týden začal relativně tepleji s maximy i přes 25 °C, ale postupně se ochlazovalo, kdy ve čtvrtek během dne bylo jen mezi 18-22 °C. Na víkend se nám opět oteplilo, a dokonce byl pozorován i tropický den. Noční teploty byly nejčastěji mezi 12-15 °C. Vítr byl po většinu týdne slabší, pouze uplynulou neděli (5. 6. 2022) a ve čtvrtek foukalo více.
V tomto týdnu se půdní sucho bude hodně rozšiřovat a to převážně ve svrchní vrstvě do 40 cm. Celkově by mohla být snížená půdní vlhkost na 90 % území republiky. Ke konci týdne lze čekat tropické teploty.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden změnila především v prostorovém rozložení. Nyní je sledováno počínající až výrazné sucho v severozápadních Čechách, v Polabí, Středočeském kraji a na východní Moravě.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se oproti minulému týdnu mírně snížila. V několika oblastech je stálezastoupeno i výjimečné a extrémní sucho - konkrétně na Jeseniku, v Polabí a Jihočeském kraji. Na velké části území pozorujeme v této vrstvě také výskyt počínajícího až výrazného sucha.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 57 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav zlepšil v spíše v jižní polovině území. kladná odchylka je nyní sledována v jižních Čechách, Plzeňském kraji a také na jižní Moravě. Na tyto oblasti navazují oblasti s neutrálním stavem, na zbytku území převládá však i nadále deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil a zůstává v deficitním stavu.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 04. 06. vyskytuje deficit na cca 84 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 52 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 3 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zhoršení stavu došlo oproti předcházejícímu týdnu v oblasti severozápadních Čech a Polabí, kde se hodnoty realtivního nasycení nacházejí mezi 10 a 40 %. Oblasti se sníženými hodnotami najdeme také na Moravě.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních Čechách ,Polabí a na jižní Moravě.. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány ve vyšších nadmořských výškách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na většině území mírně lepší stav kondice vegetace než je pro tuto dobu obvyklé. Lepší situace je na Vysočině a v jižních Čechách.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12.06. Zprávy 209 zpravodajů z 63 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.

V 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 13 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Devět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.

Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (38 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (32 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (39 % hlášení) až sušší (26 % hlášení).

Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Současný déšť pokrývá sotva potřebu rostlin a do spodních vrstev nemá šanci v podstatě dosáhnout.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 06. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze ve vsetínském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha.

Situace ve střední Evropě:  Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY ukazují na sledovaném území oproti minulému týdnu mírné zlepšení. Nejnižší hodnoty josu aktuálně sledovány na území Maďarska, Itálie a na pobřeží Černého moře. Téměř na celém území nicméně došlo oproti minulému tdnu ke zlepšení situace.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo na většině sledovaného území k mírnému zlepšení KONDICE VEGETACE. Negativní trend převládá především na západě sledovaného území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo vlivem srážek k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 49 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 18 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (5.6.–11.6.2022) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní. Hlavně od pondělí do čtvrtka nás doprovázely častější srážky. Jelikož šlo často o bouřky, tak jsou větší prostorové rozdíly. Na velké části území spadlo jen mezi 5-15 mm za týden, ale v jižních Čechách a Beskydech to bylo i více než 80 mm/týden. Lokální intenzivní srážky se objevovaly i na jižní Moravě a to až okolo 40 mm za týden. Týden začal relativně tepleji s maximy i přes 25 °C, ale postupně se ochlazovalo, kdy ve čtvrtek během dne bylo jen mezi 18-22 °C. Na víkend se nám opět oteplilo, a dokonce byl pozorován i tropický den. Noční teploty byly nejčastěji mezi 12-15 °C. Vítr byl po většinu týdne slabší, pouze uplynulou neděli (5. 6. 2022) a ve čtvrtek foukalo více.

Předpověď: V následujícím období (od 13.6.2022) nás nejdříve ovlivní přechod studené fronty v pondělí. Poté postupně k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu. To by mělo být ukončeno studenou frontou od severozápadu počátkem dalšího týdne. V tomto týdne bude pršet prakticky jen v pondělí a to díky silnějším bouřkám. Srážkové úhrny budou tedy prostorově dosti nevyrovnané. Nejčastěji tedy naprší v místě s bouřkou mezi 5-15 mm a lokálně i 30 mm. Naopak v místech bez pondělní bouřky nebude v tomto týdnu pršet vůbec. V 10 denním výhledu se přidají další srážky příští pondělí a úterý a celkově by pak mohlo napršet 15-30 mm za 10 dnů. Teploty vzduchu budou stoupat postupně k tropickým teplotám. Ve čtvrtek a poté v sobotu a neděli čekáme často teploty blížící se k 30°C. Noční teploty už nebudou příliš padat pod 10°C. Půdní sucho se nám bude v tomto týdnu díky vysokým teplotám rozšiřovat. O víkendu by měla být snížená půdní vlhkost na 90 % území republiky a mírné až extrémní sucho dokonce na 80 % území. Počátkem příštího týdne počítáme s mírným zlepšením situace. Půda v povrchové vrstvě bude trpět velkým nedostatkem půdní vláhy. V Polabí by být půda vysušena pod 10 % relativní vlhkosti půdy. V hlubších vrstvách bude vláhy o něco více, ale stále méně než je pro současné období obvyklé.

Střednědobý výhled do 29. června předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou nadprůměrné či průměrné. Nejvyšší teploty se čekají koncem tohoto týdne, poté již většinou v maximech okolo 25°C. Na druhou stranu s počátkem příštího týdne také roste značně nejistota v modelech a výhled se tedy pravděpodobně bude měnit. Model očekává spíše málo srážek, ale mohou být intenzivní díky bouřkám, takže bude hodně záležet na lokalitě.
Dlouhodobá předpověď do 25. července předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné, ale od poloviny července spíše nadprůměrné.
V tomto týdnu se půdní sucho bude hodně rozšiřovat a to převážně ve svrchní vrstvě do 40 cm. Celkově by mohla být snížená půdní vlhkost na 90 % území republiky. Ke konci týdne lze čekat tropické teploty.


Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.