12. říjen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou zůstává oproti minulému týdnu bez výraznějších změn, čemuž odpovídá stále vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 3% území, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou více než ⅔ půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než ¾ území, což je o přibližně 8% méně než na počátku minulého týdne. Situace se zásadně nezměnila a v hlubší vrstvě zůstává mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prozatím nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila ale zůstává velmi příznivá. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně 2% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Pozůstatkem výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech v Polabí nižší, než je obvyklé. Povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se od počátku září nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne zlepšil v Polabí a naopak mírně zhoršil v některých regionech jižní Moravy.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti, ve vrstvě 0-50 cm nadále převládá vysoká vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 29 % stanic, v 10-50 cm na 19 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především v Polabí , což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: V uplynulém týdnu nás doprovázelo spíše stabilní, ale inverzní počasí bez srážek. Na většině území České republiky nepršelo nebo úhrny byly pouze do 1 mm za týden. O trochu více srážek bylo v severozápadní části republiky, kdy v úterý 7.10.2014 a v pátek 10.10.2014 se zde objevil okraj frontální oblačnosti a místy přinesl slabší srážky. V celkové týdenní sumě to ale bylo pouze kolem 3 mm. Do středy 8.10.2014 se pohybovaly průměrné teploty vzduchu kolem 10-12°C, ale díky přílivu teplého vzduchu hlavně ve výškách došlo od středy k oteplení na 14-16°C. Maximální teploty dokonce v některých dnech dosahovaly až k 25°C a to převážně na Šumavě díky teplotní inverzi, ale také na Ostravsku. Minimální teploty kopírovaly vývoj průměrných teplot vzduchu. V první polovině týdne teplota většinou klesala k 6-8°C, v druhé polovině týdne k 10-12°C. Lokálně se ale vyskytly místa, kde teplota vzduchu klesla i pod bod mrazu. Větrnější byla spíše první polovina týdne, zejména pondělí a úterý, kdy se průměrné rychlosti větru pohybovaly i přes 3 m/s a to hlavně na Českomoravské vrchovině a v horských oblastech (hlavně Beskydy a Jeseníky). Ke konci týdne začal vítr ustávat.
 
V nejbližších dnech očekáváme mírný pokles relativního nasycení půdního profilu s ohledem na relativně nízké očekávané srážkové úhrny. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a průměrné srážkové úhrny. Proto lze očekávat mírný pokles nasycení půdního profilu tak jako v minulém týdnu, nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.
 

12. říjen 2014

stáhnout zavřít
12. říjen 2014