13. červenec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden díky významnějším srážkám vedl k významnému zlepšení stavu na většině území Čech, kde se relativní nasycení půdy výrazně zlepšilo. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době postižena méně než ⅕ území. V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasyceno alespoň na 70% více než ½ území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/3 území, což je zásadní zlepšení oproti minulému týdnu. Situace však zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě a zejména pak v oblasti krajů Jihomoravského a Olomouckého, tedy v oblastech, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady nízký obsah vláhy. Tento stav na některých místech trvá již 6. měsíc v řadě, byť je situace stále mírně lepší než na počátku května. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na 1/20 území, ať uvažujeme celý profil nebo povrchovou vrstvu (oproti 1/3 minulý týden).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se s vzhledem k minulému týdnu výrazně zlepšila na západě území, ale zůstává nepříznivá na většině území Moravy. V celém profilu je přibližně 38% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy skoro o polovinu méně než v předchozím týdnu (38%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 38% území na 11%. I přes současné zlepšení postihuje nedostatek vláhy celé území kraje Jihomoravského a část území kraje Olomouckého.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu spadlé srážky zvýšily půdní vlhkosti především v Čechách, na Moravě pouze místy došlo k mírnému zvýšení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 28 % stanic, v 10-50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 40 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 7 % a v 50-100 cm u 11 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě, oproti minulému týdnu došlo k výraznému zvýšení vlhkosti půdy v povrchové vrstvě v Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (6-13.7.2014) bylo naše území hlavně pod vlivem různých tlakových rozhraní, na kterých se tvořily místy i dost intenzivní bouřky. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány v pondělí až středa, a poté v pátek (7-9. a 11.7.2014). V pondělí se srážky hlavně objevily v pásu od Šumavy po Krkonoše a i na tomto území byly značné prostorové rozdíly. Nejvíce srážek bylo naměřeno v oblasti Krkonoš. V úterý 8.7.2014 se vyskytovalo frontální rozhraní mezi Čechami a Moravou, to se projevilo i v úhrnech srážek, kdy největší množství spadlo hlavně v západní polovině Čech, a to od 10 do 70 mm s ohledem na jednotlivé bouřkové buňky. Ve středu 9.7.2014 byla většina srážek vázána v severní polovině republiky, kdy lokálně se vyskytovaly úhrny i kolem 30 mm, naopak jižní polovina republiky byla prakticky bez srážek. V pátek byly srážky velice prostorově rozdílné a to díky bouřkovému pásu postupujícímu od severovýchodu. Celkově v uplynulém týdnu bylo nejvíce srážek v západní a severní polovině Čech (až přes 100 mm/týden), směrem na východ úhrny postupně klesají (10-40 mm/týden) s výjimkou Beskyd (cca. 60 mm/týden). V první polovině týdne (neděle až úterý) byla teplota vzduchu vyšší, maximální teploty vzduchu přes 30°C byly překročeny na řadě míst. V úterý a ve středu, jak se začalo objevovat frontální rozhraní nad naším územím, tak vznikl rozdíl mezi západní a východní polovinou republiky, kdy na západě byly teploty nižší než na východní a hlavně jihovýchodní Moravě (rozdíly i kolem 10°C). Od pátku do neděle 11-13.7.2014 došlo opět k oteplení s maximální teplotou v průměru kolem 25°C. Minimální teploty vzduchu postupně klesaly během celého týdne s minimem v neděli 13.7.2014. Rychlost větru byla v průměru většinou nízká a to kolem 2 m/s, ale při bouřkových situacích přechodně výrazně rostla.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše zhoršení stavu díky nárůstu teplot a nízkým srážkovým úhrnů, které jsou očekávány. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza pro západní část území relativně příznivá s výrazně horším výhledem pro suchem postižené oblasti Moravy.
 

13. červenec 2014

stáhnout zavřít
13. červenec 2014