13. prosinec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 6.12. do 13.12. se situace oproti předchozímu týdnu na většině území nezměnila a v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku zůstává neuspokojivá. Povrchová vrstva je v současné době dobře zásobena v Čechách, avšak i tam se vyskytuje nedostatek vláhy v hlubší vrstvě ve střední, západní a jižní části regionu a v podobně izolovaných enkláv i na jiných místech.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně nezměnilo a je na většině území v normálních hodnotách pro tuto část roku. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 13.12. zasaženo 1,1% území. Situace extrémního nedostatku vláhy v této vrstvě na území ČR až na vyjímky nenastává a více než 9/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (přibližně stejně jako minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než 4/5 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 1/10 území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na téměř 9/10 území, což je opět víc než v minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává méně než 3% území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území nevyskytují. Pokračuje znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu v Čechách nezměnila, nicméně to neplatí pro východ území. Nejhorší situace panuje v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách v jižních, západních, středních a východních Čechách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 9% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 17% území (oproti 15% v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na více než ⅕ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být kraje Karlovarský, Ústecký a Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 12% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 5% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 5% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlhkost půdy na většině území mírně zvýšila oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 25 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 19 % ve vrstvě 10-50 cm a na 15 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Průběh počasí výrazně nezměnil vlhkostní situaci, přesto v některých oblastech (zejména ve východní části ČR) nadále podle našich zpravodajů panuje citelný nedostatek vláhy. Ve většině hodnocených okresů je sezóna hodnocena jako vláhově spíše suchá až extrémně suchá. Z pohledu aktuální vlhkosti je vidět v posledním měsíci zásadní posun do přijatelných hodnot s výjimkou severní Moravy a zčásti Moravy jižní. Hlášeny jsou regionálně problémy se zapojováním porostů obilnin a řepky, do jisté míry přetrvávají problémy u ovocných stromů, ale také problémy s obděláváním půdy opět na severovýchodě ČR. Nicméně v porovnání s předchozími týdny je situace opět příznivější.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (6-12.12.2015) byly srážkově významné pouze dva dny. Ve středu (9.12.2015) pršelo prakticky na celém území České republiky, ale srážkové úhrny byly slabé, a to do 5 mm. V pátek (11.12.2015) pršelo v severní polovině republiky s úhrny opět do 5 mm, pouze na horách na severu byly zaznamenány úhrny nad 10 mm. Týdenní úhrny na celém území České republiky se pohybovaly v maximu od 5-10 mm/týden. V horských oblastech (Krkonoše, Beskydy, Krušné hory) spadlo kolem 20 mm/týden. Tepleji bylo v první polovině týdne a teploty klesaly ke svému minimu v pátek 11.12.2015. O víkendu 12-13.12.2015 došlo opět k mírnému oteplení. Republika byla v minulém týdnu dost často teplotně rozdělena podle závislosti, jak se utvořila nízká oblačnost. Ta byla většinou na Moravě, a díky tomu byla chladnější. Výrazný rozdíl byl hlavně v neděli a pondělí 6-7.12.2015, kdy se v Čechách objevovala rekordní maxima teplot vzduchu (kolem 15°C), přičemž na Moravě bylo maximum jen 3°C. Minimální teploty vzduchu byly většinou nad bodem mrazu, výjimkou byl čtvrtek a pátek, kdy minima padala k hodnotám -2 až -4°C. Větrnější počasí bylo hlavně koncem týdne i s poměrně vysokými nárazy rychlosti větru.