14. únor 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 7.2. do 14.2. došlo ke zlepšení situace v povrchové vrstvě na většině území, nicméně poměrně nízké úhrny srážek (s ohledem na deficit) a relativně vysoké teploty vedly k tomu, že stále nedošlo k zásadnímu zlepšení nasycení půdního profilu. Na severovýchodě území nadále trvá nedostatek vláhy, zejména v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě na většině území je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na minimální zásoby sněhu představuje dosavadní vývoj riziko zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, a to poměrně výrazně. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 14.2. vyskytovala na necelém 1% území. Extrémní nedostatek vláhy nenastává a více než 9/10 území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně ( o 4% více než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 95% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 1.2% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 9/10 území, což odpovídá situaci v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává již jen necelé 1% území, tedy stejně jako před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a v menší míře na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšířuje. Extrémní je ale nadále situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 15% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/5 území. Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě jsou takto postižena po minulém týdnu jen 4% státu. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 7% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území ČR mírně zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm díky dešťovým srážkám. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 34 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % a v 50-100 cm na 23 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká až velmi vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly hlavně v první polovině týdne. V pondělí 8.2.2016 pršelo hlavně v oblasti Čech s úhrny většinou do 5 mm/den, pouze na Šumavě napršelo více než 10 mm. V úterý 9.2.2016 se srážky spíše přesunuly na Moravu, kde spadlo do 10 mm/den. Ve středu 10.2.2016 byla většina srážek lokalizována na severovýchodě republiky. Zde napršelo od 10-40 mm/den. Celkově v minulém týdnu nejméně pršelo ve středních Čechách, v Polabí a na Znojemsku. Naopak v horských oblastech (Šumava, Krušné hory a Beskydy) dosahovaly úhrny hodnot nad 30 mm/týden. Nejvíce nového sněhu připadlo ve středu 10.2.2016, a to všude od středních poloh výše. Nejvíce nové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Beskydech, Hostýnských vrších a na Šumavě. Momentálně se sníh nachází prakticky jen v nejvyšších partiích České republiky. Minulý týden začal opět výrazně teplotně nadprůměrně. Maximální teploty vzduchu přesahovaly i 10°C. Ve čtvrtek došlo ke skokovému ochlazení a maximální teplota vzduchu byla většinou jen kolem 5°C. Minimální teploty vzduchu se v první polovině týdne pohybovaly od 0-5°C, v pátek poté spadly pod bod mrazu. Větrné počasí nás doprovázelo po většinu uplynulého týdne. Až v pátek vítr výrazněji zeslábl.