15. červen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se vyznačoval absencí významnějších srážek a zpočátku vysokými teplotami v kombinaci s vysokými úhrny globální radiace, a proto na většině území došlo k dalšímu poklesu relativního nasycení půdy.. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nejvíce postižena Morava, nicméně na řadě míst v Čechách se oproti minulému týdnu situace rovněž opět výrazně zhoršila.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasyceno alespoň na 70% méně než 1% území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě naopak vykazuje více než 9/10 území, což je výrazně horší stav než minulý týden. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na méně než 1/10 území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel dramaticky zhoršil. Situace je vážná zejména tam, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav na některých místech trvá již 5. měsíc v řadě, byť je stav stále mírně lepší než na počátku května. Situace je od počátku vegetačního období velmi nepříznivá na Znojemsku a Třebíčsku. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území stále vyskytují omezeně, a to do 5% území v celém profilu, nicméně přes 40% území v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, změnila se situace v povrchové vrstvě oproti minulému týdnu výrazně. V celém profilu je přibližně 34% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy opět výrazně více než v předchozím týdnu (18%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se zvýšila na 41% území (skoro šestkrát tolik než minulý týden a 30-násobný nárůst ve srovnání s předchozími 14 dny). Důležité je podotknout, že neobvykle suché zůstavají od časného jara stále stejné oblasti. Platí však, že nedostatek vláhy postihuje celé území s jádry na západě a jihovýchodě kraje Jihomoravského, v části Plzeňského, Olomouckého a méně již Zlínského kraje, s výraznými ohnisky v ostatních krajích. V povrchové vrstvě (0-40 cm) se situace díky absenci srážek a vysokým teplotám v minulém týdnu zhoršuje dramaticky. Vysoká volatilita, na jejíž riziko jsme upozorňovali, je způsobena nedostatkem rezerv díky nepříznivé vodní bilanci od počátku roku.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k prudkému poklesu půdní vlhkosti v celém profilu 0-50 cm, v hlubších vrstvách půdy došlo k mírnému poklesu vlhkosti. V profilu 0-50 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována již na 40 % stanic, v 50-100 cm u 25 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-50 cm jen u 5 % stanic, v 50-100 cm u 7 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především na jižní a střední Moravě, ale i na západě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Minulý týden (9-15.6.2014) byl hlavně ve znamení tlakové výše, která přinesla velmi vysoké teploty, především v první polovině týdne a minimum srážek na většině území ČR. Ve středu 11.6.2014 se objevily první bouřky z tepla a ty byly doprovázeny lokálními srážkami, které byly místy hodně intenzivní (nad 20 mm), ale celkově těchto míst s bouřkou bylo velmi málo. Další významnější srážky byly zaznamenány v sobotu 14.6.2014 a byly vázány hlavně na severní a severovýchodní část republiky. Ale celkově v minulém týdnu na většině území České republiky nepršelo. Od neděle 8.6 do středy 11.6.2014 se na většině území České republiky maximální teploty vzduchu pohybovaly nad 30°C, tedy lze tyto dny charakterizovat jako tropické dny. Nejvyšší teploty byly hlavně v úterý a ve středu, kdy na několika místech byly naměřeny maximální teploty i nad 35°C. Ve čtvrtek díky průchodu zvlněné studené fronty došlo k ochlazení na většině území až o 10°C, vyšší teploty vzduchu zůstaly hlavně na jižní Moravě. K dalšímu ochlazení došlo o víkendu 14-15.6.2014, kdy maximální teploty vzduchu na řadě míst klesly pod 20°C. Minimální teploty vzduchu kopírovaly vývoj maximálních teplot, tedy nejvyšší minimální teploty byly naměřeny v úterý a ve středu a na některých místech byla zaznamenána tropická noc, kdy minimální teplota ani v noci neklesla pod 20°C. Naopak v sobotu a neděli (14-15.6.2014) se na většině území pohybovaly minimální teploty mezi 5-10°C. V minulém týdnu patřily rychlosti větru spíše k těm nižším, lze je charakterizovat jako vánek nebo slabý vítr.
 
V nejbližších dnech očekáváme další zhoršení stavu díky očekávaným nízkým úhrnům srážek. Lokální srážky ve druhé polovině týdne by mohly alespoň v některých oblastech přispět ke zmírnění situace, nicméně s ohledem na často lokální charakter srážek očekáváme nárůst lokálních rozdílů. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše podprůměrný průběh teplot a průměrné srážky spíše lokálního charakteru. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza spíše nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.
 

15. červen 2014

stáhnout zavřít
15. červen 2014