15. listopad 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 8.11. do 15.11. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, v některých regionech mírně zlepšila. Povrchová vrstva je ve srovnání s letními měsíci lépe zásobena na většině území, nicméně nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává zejména na severovýchodě ČR, ale v řadě katastrů také v oblasti západních, středních a východních Čech.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů mírně zvýšilo a zůstává zejména na západě území znatelně lepší, než bylo obvyklé v posledních 4 měsících. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 15.11. zasaženo cca 5% území. Situace extrémního nedostatku vláhy v této vrstvě na území ČR až na vyjímky nenastává a téměř ¾ území jsou v této vrstvě nasyceny dostatečně (oproti 7/10 minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než 1/3 území, na stejné ploše přetrvává naopak nedostatek vláhy (což je přibližně tentýž stav jako před týdnem). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil téměř na 1/2 území což je zlepšení oproti minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává ⅕ území, ve srovnání s ¼ v minulém týdnu. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují jen na ~0,2% území. Pokračuje tedy znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na velké části území nadále problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu nezměnila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na cca 1/4 a v celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/2 území (tedy stejně jako v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá nyní více než ⅓ plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 7% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 12% území ČR, což je přibližně stejně jako před týdnem.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky v minulém týdnu na většině území mírně zvýšily vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm. Vlhkost půdy se zde pohybuje nejčastěji mezi 60-80 % VVK, v hlubších vrstvách zůstává vlhkost na 30-50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 33 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 15 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 9 % ve vrstvě 10-50 cm a na 3 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezkém kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci jsou nadále významné zejména u cukrové řepy a u porostů ozimých plodin (případně meziplodin), kterým nicméně napomáhá aktuální zlepšení situace a teplý a relativně slunný průběh podzimu. Celkový průběh počasí mírně zlepšil vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě, přesto v některých oblastech panuje výrazný nedostatek vláhy. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se vzcházením porostů obilnin a řepky, přetrvávají problémy u ovocných stromů, ale také problémy s obděláváním půdy zejména na severovýchodě ČR. Senzorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě potvrzuje výrazné zlepšení situace v této vrstvě s lokálními vyjímkami. Z pohledu celé sezóny hodnotí většina lokalit sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek v neděli 15.11.2015, která ještě nespadá do zpracování pro tento týden. I přesto každý den v minulém týdnu byly zaznamenány srážky aspoň na části území České republiky. Nejméně jich bylo v neděli 8.11.2015 a ve čtvrtek 12.11.2015. Celkový týdenní úhrn byl prostorově velmi rozmanitý. Na velké části Moravy spadlo do 5 mm/týden, ale na východě a severovýchodě Moravy dosahovaly úhrny od 10-30 mm/týden. V Čechách se nejčastěji vyskytly srážky od 5-20 mm/týden. Nejvyšší úhrny byly v Krkonoších a Orlických horách (přes 40 mm/týden). V první polovině týdne k nám proudil velmi teplý vzduchu a maximální teploty vzduchu vůbec neodpovídaly tomu, že je již polovina listopadu. Maxima se dostávala i přes hranici 20°C. Od čtvrtka se začalo postupně ochlazovat a maxima klesala k 13°C, v sobotu 14.11.2015 už jen k 10°C. V neděli a pondělí byly minimální teploty relativně nízké, většinou od 3-7°C, v úterý a ve středu došlo k výraznému oteplení a minimální teploty neklesaly příliš pod 10°C. Ve čtvrtek se opět noci a rána výrazně ochladila, většinou se minima zastavila na 3-5°C. Uplynulý týden byl spíše větrnější. Na začátku týdne byly průměrné rychlosti větru od 3-5 m/s, poté došlo k uklidnění a až do soboty byl průměr kolem 2 m/s, větrné počasí se vrátilo opět v sobotu a neděli.