16. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů snížilo, nicméně přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se téměř nevyskytují (méně než 1,2%), zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 54% půd v ČR.

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s nejmenším nasycením na východě Čech a na severu Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 91% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území zatím prakticky nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 4,8% území. Vyjimečně jsme zachytily výskyt sucha o intenzitě S3. V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 15,5% území (sucho intenzity S1-S3) zejména pak v krajích Královehradeckém, Libereckém a v menší míře Středočeském.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. Za pozornost stojí horší než obvyklá kondice vegetace na hranicích krajů Jihomoravského a Vysočiny. Toto území bylo suchem v sezóně 2014 ovlivněno velmi výrazně a dopady se zdají přetrvávat i na konci vegetačního období navzdory výrazným srážkám.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického došlo k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm oproti minulému týdnu, nadále zde ale převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 29 % stanic, v 10-50 cm na 17 % a v 50-100 cm u 30 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (9-16.11.2014) pokračoval hlavně inverzní charakter počasí, narušen průchodem okluzní fronty, ale nebyly na ni vázány žádné srážky. Ty byly zaznamenány kolem 1 mm v sobotu v Krkonoších a v neděli zhruba na polovině území drobně mrholilo, jen v Krkonoších byly úhrny i kolem 10 mm. Teploty vzduchu byly stále na polovinu listopadu relativně teplé. Nejvyšší teploty vzduchu byly v úterý a ve středu, ale byly závislé na tom, kde se nízká oblačnost rozpustila a svítilo slunce. Minimální teploty vzduchu kopírovaly vývoj průměrných teplot, lokálně klesaly i pod bod mrazu, ale většinou se pohybovaly mezi 5-10°C. V minulém týdnu byl většinou vítr silnějšího jihovýchodního směru, ale ovlivňoval hlavně Moravu a Českomoravskou vrchovinu, proto zde byla prostorová rozdílnost mezi Čechy a Moravou.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve nárůst nasycení půdní vláhy v důsledku srážkové činnosti (do středy tohoto týdne). Následně lze očekávat snižování zásoby vláhy v povrchovém horizontu díky mírně nadprůměrným teplotám. Vyšší než obvyklé srážky mohou nicméně tento trend ve druhé části měsíce zvrátit. Obecně lze ale prozatím očekávat poměrně vysoké nasycení půdního profilu.