16. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů snížilo, nicméně přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se téměř nevyskytují (méně než 1,2%), zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 54% půd v ČR.

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s nejmenším nasycením na východě Čech a na severu Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 91% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území zatím prakticky nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 4,8% území. Vyjimečně jsme zachytily výskyt sucha o intenzitě S3. V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 15,5% území (sucho intenzity S1-S3) zejména pak v krajích Královehradeckém, Libereckém a v menší míře Středočeském.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. Za pozornost stojí horší než obvyklá kondice vegetace na hranicích krajů Jihomoravského a Vysočiny. Toto území bylo suchem v sezóně 2014 ovlivněno velmi výrazně a dopady se zdají přetrvávat i na konci vegetačního období navzdory výrazným srážkám.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického došlo k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm oproti minulému týdnu, nadále zde ale převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 29 % stanic, v 10-50 cm na 17 % a v 50-100 cm u 30 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (9-16.11.2014) pokračoval hlavně inverzní charakter počasí, narušen průchodem okluzní fronty, ale nebyly na ni vázány žádné srážky. Ty byly zaznamenány kolem 1 mm v sobotu v Krkonoších a v neděli zhruba na polovině území drobně mrholilo, jen v Krkonoších byly úhrny i kolem 10 mm. Teploty vzduchu byly stále na polovinu listopadu relativně teplé. Nejvyšší teploty vzduchu byly v úterý a ve středu, ale byly závislé na tom, kde se nízká oblačnost rozpustila a svítilo slunce. Minimální teploty vzduchu kopírovaly vývoj průměrných teplot, lokálně klesaly i pod bod mrazu, ale většinou se pohybovaly mezi 5-10°C. V minulém týdnu byl většinou vítr silnějšího jihovýchodního směru, ale ovlivňoval hlavně Moravu a Českomoravskou vrchovinu, proto zde byla prostorová rozdílnost mezi Čechy a Moravou.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve nárůst nasycení půdní vláhy v důsledku srážkové činnosti (do středy tohoto týdne). Následně lze očekávat snižování zásoby vláhy v povrchovém horizontu díky mírně nadprůměrným teplotám. Vyšší než obvyklé srážky mohou nicméně tento trend ve druhé části měsíce zvrátit. Obecně lze ale prozatím očekávat poměrně vysoké nasycení půdního profilu.
 

16. listopad 2014

stáhnout zavřít
16. listopad 2014