16. prosinec 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (9.12.2018 – 15.12.2018) jsme byli pod vlivem nevýrazné tlakové níže. Ta způsobila spíše zataženou oblohu s občasnými srážkami či sněžením. Hlavní srážky byly od neděle do středy. Po zbytek týdne se pak vyskytovaly srážky spíše ojediněle. Nejvíce srážek spadlo na horách a v západní části Vysočiny. Zde byly zaznamenány úhrny okolo 25 mm/týden. Na horách pak většinou přes 50 mm/týden. Ve zbytku republiky nakonec příliš srážek nespadlo (5 mm/týden).
Protože srážky zmírnili deficit půdní vláhy epizoda sucha pokračuje, byť chladné počasí celkově přispělo k zlepšení situace snížením výparu. Díky nevýrazné tlakové níže se k nám stále dostával chladnější vzduch a vytvářel se nad republikou bazén studeného vzduchu. V neděli byly maxima ještě okolo 7 °C, ale ve čtvrtek na většině území republiky nepřesáhly bod mrazu a nastal ledový den. Minimální teploty kopírovaly stejný vývoj. V neděli byly ještě mezi 1-5 °C, ale ve čtvrtek již pod hranící -5 °C. Větrné počasí bylo od neděle do úterý včetně, pak se vítr výrazně uklidnil.
Čeká nás klasické vánoční oteplení, kdy dokonce Štědrý den může být ten nejteplejší za dané období. Zpočátku bude sněžit, ale o víkendu převládne déšť a Vánoce budou opět na blátě. Díky tomu se aspoň rozsah sucha bude zmenšovat.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na většině území České republiky i v minulém týdnu zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severu Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. K malému zlepšení došlo pouze v západních a jihozápadních Čechách na Vysočině a ve vrcholových partiích českých hor. Srážky, které zasáhly Českou republiku, nejsou dostatečné a i nadále pokračuje sucho v hlubší vrstvě.
Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblastech povodí Labe a Lužnice, ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku, na Plzeňsku, a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke snížení sucha především v povrchové vrstvě, ale i nadále je sucho pozorováno na více než 70 % území.
Na 10 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je zlepšení oproti předchozímu týdnu o 6 %.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.


Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území, v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ (odkaz na ). Na většině toků je sledována podnormální vodnost až sucho. Normální vodnost je sledována na tocích, které stékají ze Šumavy a z Krkonoš. Sucho a extrémní sucho je sledováno na tocích v jižní části Jihomoravského kraje.
V celém profilu do 1 m se k 16.12. vyskytuje deficit na více než 84 % území ČR. Na 65 % území je deficit nejméně 20 mm, na 31 % pak deficit nejméně 40 mm a na 6 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 231 zpravodajů z 65 okresů, které postihují 646 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech vlhkosti půdy mírně stouply v orniční vrstvě, v ostatních hloubkách stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 4 % stanic, v 10 až 50 cm je na 25 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 25 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 5 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (9.12.2018 – 15.12.2018) jsme byli pod vlivem nevýrazné tlakové níže. Ta způsobila spíše zataženou oblohu s občasnými srážkami či sněžením. Hlavní srážky byly od neděle do středy. Po zbytek týdne se pak vyskytovaly srážky spíše ojediněle. Nejvíce srážek spadlo na horách a v západní části Vysočiny. Zde byly zaznamenány úhrny okolo 25 mm/týden. Na horách pak většinou přes 50 mm/týden. Ve zbytku republiky nakonec příliš srážek nespadlo (5 mm/týden). Nejvíce sněhu spadlo v úterý a to převážně v západní polovině republiky s výjimkou Polabí. Celkově se dá konstatovat, že v úterý sněžilo většinou od 400 m.n.m, pod touto hranicí jen pršelo. Nového sněhu za den napadlo i více než 10 cm. K dnešnímu dni (17.12.2018) je nejvíce sněhu v Krkonoších a to i více než 70 cm. Mezi 10-15 cm leží také na Vysočině a do 5 cm ve zbytku Čech s výjimkou Polabí. Na Moravě je sníh vesměs jen v horských oblastech s výjimkou poprašku v západní polovině. Díky nevýrazné tlakové níže se k nám stále dostával chladnější vzduch a vytvářel se nad republikou bazén studeného vzduchu. V neděli byly maxima ještě okolo 7 °C, ale ve čtvrtek na většině území republiky nepřesáhly bod mrazu a lze konstatovat, že nastal ledový den. Minimální teploty kopírovaly stejný vývoj. V neděli byly ještě mezi 1-5 °C, ale ve čtvrtek již pod hranící -5 °C. Větrné počasí bylo od neděle do úterý včetně, pak se vítr výrazně uklidnil.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na západě sledovaného území opět ke zlepšení až výraznému zlepšení což se týká především středu a severozápadu naší středoevropské domény a také jihovýchodní Evropy. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (17.12 – 24.12.2018) k nám ve středu od západu se začne nasouvat studená fronta, která se bude nad republikou vlnit. O víkendu začne poté proudit teplý a vlhký oceánský vzduch. Od čtvrtka by mělo nad republikou nejdříve sněžit, ale s postupem dní a oteplováním se bude měnit většinou na dešťové srážky a stávající sníh tát (s výjimkou horských oblastí). K příští neděli čekáme srážkové úhrny v republice mezi 10-25 mm. Poté bude ještě dále pršet i v pondělí na Vánoce. Model IFS je zde zatím dosti pesimistický a predikuje celkem deštivý den na rozdíl od modelu GFS. V tomto týdnu se začne i postupně oteplovat. V sobotu by měly teploty vyskočit výrazněji nad bod mrazu. Maximální teploty tedy na přelomu týdne budou mezi 5-8°C. Minimální teploty budou do víkendu ještě pod bodem mrazu, ale poté často budou okolo 2°C. Díky očekáváným srážkám se rozsah sucha bude nad republikou zmenšovat. V povrchové vrstvě by se měl deficit doplnit i nad Moravou. V hlubších vrstvách bude stále velká plocha zasažena suchem, ale i tam dojde k menšímu úbytku.
Podle model GFS ensemble, který má svůj výhled až do 2. ledna 2019 se předpokládá, že nadprůměrné teploty vydrží do 25.12. a poté se vrátí ke svým obvyklým hodnotám. To znamená, že mezi Vánocemi a Silvestrem budou teploty často od 1-4°C a v noci budou klesat mírně pod bod mrazu. Srážky se čekají právě jen v období tohoto čtvrtka až úterý 25.12., po zbytek roku by jich mělo být málo.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech blízké normálu. Zatímco v týdnu od 24.12. očekává předpověď spíše vyšší úhrny, naopak v ostatních týdnech jsou očekávány mírně podprůměrné až průměrné. Lze tedy očekávat, že se prozatím nerýsuje zásadní zlepšení aktuální situace a návratu do normálního rozložení vláhy.
Existující deficit vláhy je nadále prohlubován prakticky na celém území. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, Jihomoravského kraje, většiny regionů kraje Olomouckého a v téměř celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do 10. února příštího roku

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

16. prosinec 2018

stáhnout zavřít
16. prosinec 2018