16. říjen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 9.10. do 16.10. došlo k mírnému zlepšení situace, nicméně aktuální epizoda sucha v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a v některých oblastech kraje Jihočeského, Jihomoravského a na severu kraje Olomouckého přetrvává.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zlepšilo. Přesto i nadále území se sníženou zásobou půdní vláhy pokrývá významnou část ČR. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na necelé 1/4 území a přibližně ½ ČR se vyznačuje dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na 1/5, zatímco nedostatek zasahuje více než 2/5 území a situace je jen mírně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje na necelé 1/5 plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více jak 1/4 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na ⅓ území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 5 % území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách (východ), ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na necelých 2/5 území s tím, že hlubší vrstva je podobně zasažena na téměř ½ území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a méně než 1/10 v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují jen na 7% území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlivem srážek zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm na většině území, v profilu 10 až 100 cm vlhkost spíše stagnovala. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 30 % stanic a v 50-100 cm na 29 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě a v Krušných horách, nejnižší ve východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Podle očekávání došlo k mírnému zhoršení stavu vegetace, a to zvláště v oblasti Vysočiny a také na jihu Čech a na severu Moravy. Ochlazení počátkem října, které urychluje konec vegetační sezóny, přispívá ke snížení vypovídací schopnosti družicových dat. S ohledem na snižující se poměr signálu vs. šumu se jedná o předposlední mapu v tomto roce.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Zprávy 115 zpravodajů ze 44 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. extrémně suché (východní Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena ve většině hlášení z nížin kraje Pardubického a zčásti v kraji Olomouckém. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro okopaniny, ale také na aktuální osevy ozimů. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze 5 okresů. V dalších 17 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (9.10 - 15.10.2016) bylo nad Českou republikou spíše zatažené až oblačné počasí, ale s menším množstvím srážek. Nejdeštivějším dnem bylo úterý 11.10.2016, ale většinou spadlo jen do 5 mm/den s výjimkou lokálních dešťů, které byly i kolem 20-30 mm/den. Tomu odpovídají i celotýdenní úhrny srážek. Nejvíce pršelo v Jeseníkách, kde jsou zaznamenány úhrny i kolem 60 mm/týden. Dále více pršelo i na Šumavě a v jeho podhůří s úhrny od 15-30 mm/týden. Na zbytku republiky pršelo nejčastěji jen do 5 mm/týden. V nejvyšších partiích Šumavy a Krkonoš připadl v úterý i nový sníh, ale jen do 6 cm. Teploty vzduchu byly po většinu týdne celkem nízké. Až ke konci týdne došlo k přílivu teplého vzduchu od jihovýchodu. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji od 7-10°C, v sobotu 15.10.2016 pak v Čechách nejčastěji do 15°C, ale na Moravě dokonce i kolem 19°C. Minimální teploty byly v uplynulém týdnu vesměs vyrovnané. Nejčastěji klesaly k 5°C, jen v sobotu byly minima zhruba o 2°C vyšší. První část týdne byl vítr poklidný, ale od středy do pátku bylo podstatně větrněji. Nejvyšší průměrné rychlosti větru byly zaznamenány v pátek 14.10.2016. Větrné počasí bylo hlavně na Vysočině.