17. červenec 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (10.7. – 16.7.2022) jsme byli převážně v severozápadním chladnějším proudění. Dále přes nás přecházeli slabší fronty. Nejdeštivější den byl čtvrtek. Celkově bylo zaznamenáno nejvíce srážek na střední a severní Moravě. Nejčastěji spadlo mezi 10-25 mm za týden. Naopak v Čechách a jižně od Brna to bylo řádově pár milimetrů. Teploty postupně stoupaly a vrcholu dosáhly ve středu a ve čtvrtek, kdy byly nejčastěji mezi 26-30°C, místy i výše.
Současný výhled počasí je velice nepříznivý pro vývoj sucha. Horké počasí prakticky bez deště bude znamenat rozvoj půdního sucha, kdy v horizontu 10 dnů bude výjimečné až extrémní sucho na 40 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Nejhlubší intenzitu sledujeme v západních Čechách, kde je sledováno počínající až výrazné sucho a poté v těsné blízkosti hranic s Rakouskem na jižní Moravě. Poté se vyskytují menší oblasti s počínajícím suchem především na jižní Moravě a místy na Moravě, dále místy u německých hranic.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se prohloubila v místech, kde je sucho sledováno delší dobu, tedy v místech, kde nebyly sledovány intenzivní srážky v posledních týdnech. Jedná se o západní a severozápadní Čechy, částečně Vysočina, Polabí, Morava a Slezsko
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 53 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu se zdvojnásobilo.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu zásadně rozšířil především v povrchové vrstvě (0–40 cm). Kdy převažuje na většině území deficit o více jak 5 mm. Lepší stav je sledován místy v povodí Vltavy, případně na Vysočině a v Pardubickém kraji.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) na většině území snížil. Deficit se nachází téměr na celém území s výjimkou podél toku Vltava a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Situace je je horší na severní Moravě a ve Slezsku.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/suchona většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. Vyjma povodí Vltavy, kde je místy stav normální vodnosti. Na mnoha místech se však vyskytuje i stav “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 17. 07. vyskytuje deficit na cca 75 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 40 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 4 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem velmi intenzivně snížilo na většině území
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zhoršení došlo na celém území, nejhorší stav je sledován na jižní Moravě, v západních a severozápadních Čechách, kde hodnoty jsou okolo 10-30 %. Lepší stav je sledován v Krkonoších, jižních Čechách a Beskydech, zde je sledován stv okolo 40–70 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní Moravě.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10.07. Zprávy 189 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 20 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 14 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Srážky v minulých týdnech byly místy intenzivní a pomohly zlepšit očekávané výnosy. Na mnoha místech došlo k přesycení profilu, někde však srážky i nadále chybí. Probíhají letní práce a místy začínají již žně. O tom, jak je hodnocena situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (37 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až mírně vlhký (31 % hlášení).

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 07. Hlášena je situace v pěti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V karlovarském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha na dřeviny, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány profevy sucha.

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY ukazují oproti uplynulému týdnu pouze mírnou změnu. Nejnižší hodnoty josu aktuálně sledovány na území Maďarska, Itálie a na pobřeží Černého moře.Situace není dobrá ani ve Francii či v Německu.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 26 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Šumavě, nižší na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (10.7. – 16.7.2022) jsme byli převážně v severozápadním chladnějším proudění. Dále přes nás přecházeli slabší fronty. Nejdeštivější den byl čtvrtek. Celkově bylo zaznamenáno nejvíce srážek na střední a severní Moravě. Nejčastěji spadlo mezi 10-25 mm za týden. Naopak v Čechách a jižně od Brna to bylo řádově pár milimetrů. Teploty postupně stoupaly a vrcholu dosáhly ve středu a ve čtvrtek, kdy byly nejčastěji mezi 26-30°C, místy i výše. V pátek se pak prudce ochladilo na denní teploty okolo 19-23°C. Noční teploty klesaly i pod 10°C. Denní rychlosti větru se pohybovaly mezi 1,5-3,0 m/s, lze říci že počasí bylo mírně větrnější.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 18.7.2022) bude postupně tlaková výše slábnout a ve čtvrtek by měla přejít slabší studená fronta, která pak bude bránit přílivu velice horkého vzduchu od jihu, ale i tak nebudou teploty příliš příznivé. V dalších 10 dnech se srážky prakticky nečekají. Přeháňky se mohou objevit ve čtvrtek a poté počátkem příštího týdne, ale v dalších 10 dnech na mnoha místech vůbec nezaprší a nebo při lokální přeháňce do 5-10 mm. Maximální teploty vzduchu budou nejvyšší ve středu, kdy se dostanou nad hranici 35°C. Poté se mírně ochladí, ale stále se budeme pohybovat v horké vlně s maximy mezi 28-33°C. Díky kombinaci horkého a suchého počasí se nám výrazně rozšíří půdní sucho. Za 10 dnů bude snížená půdní vlhkost na 80 % území republiky a z toho mírné a horší kategorie na 70 %. Výjimečné a extrémní sucho dokonce se dostane na 40 % republiky. Situace bude špatná v celém profilu do 1 metru a to hlavně na Moravě a na západním okraji Čech.
Střednědobý výhled do 3. srpna předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou nadprůměrné. Do 27. července většinou silně nadprůměrné, pak se ochladí a budou už jen slabě nad dlouhodobým průměrem. V první polovině období budou tedy teploty často nad hranicí 30°C nebo dokonce 35°C, v druhé polovině pak mezi 25-30°C. Srážek se celkově příliš nečeká.
Dlouhodobá předpověď do 29. srpna předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu nadprůměrné po celé období.
Současný výhled počasí je velice nepříznivý pro vývoj sucha. Horké počasí prakticky bez deště bude znamenat rozvoj půdního sucha, kdy v horizontu 10 dnů bude výjimečné až extrémní sucho na 40 % území republiky.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

17. červenec 2022

stáhnout zavřít
17. červenec 2022