17. duben 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 10.4. do 17.4. se situace v zásobení půdní vláhou spíše zlepšila na většině území ČR, nicméně v některých regionech se setkáváme s projevy mírného až výrazného sucha. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy v hlubší vrstvě, zatímco povrchová vrstva se již nachází v normálním stavu pro tuto část roku.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo. Zásobení půdy je v kontextu celého území relativně dobré. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na necelých 4% území, což je o něco méně než před týdnem. Extrémní nedostatek vláhy zatím nenastává. Procento s dobrým zásobením půdního profilu se mírně snížilo, a to z 65% na 60% území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 96% území a zatím nenajdeme lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zlepšila. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě), na většině území však došlo k výraznému zlepšení zejména v povrchové vrstvě. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho zejména na severní Moravě a ve Slezsku a ve středu Olomouckého kraje. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v povrchové vrstvě na 1/10 území (oproti 1/4 před týdnem). V povrchové vrstvě přetrvává některý ze stupňů sucha na 15% území (oproti 1/4 před týdnem). Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu, ale její rozsah se snížil na 1/4 území. Území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá necelá 4% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na méně než 1% území. Anomálie o intenzitě S4-S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na zlomku (0,2%) území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo místy díky dešťovým srážkám k mírnému vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 60 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, na 11 % stanic v 10-50 cm a v 50-100 cm na 8 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především ve Středočeském a Severočeském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Stav vegetace bude doplněn po aktualizaci datového portálu Americkou geologickou službou.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí kolegů respondentů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu velmi dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální až spíše sušší. Známky horšího stavu jsou patrné zejména v kraji Středočeském, Západočeském a Ústeckém. Více než ⅓ lokalit klasifikuje průběh sezóny zatím jako spíše sušší až velmi suchý. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládala v minulém týdnu mírně vlhká půda a objevily se lokality s hlášením půdy spíše suché bez známek vlhkosti. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny, a to ve 4 okresech v oblasti středních a západních Čech a v menší míře i na severní Moravě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (10-16.4.2016) bylo nejdeštivěji ve středu 13.4.2016, kdy pršelo hlavně v Čechách, a to místy i s úhrny vyššími než 10 mm/den. Nejvíce srážek spadlo v jižních a středních Čechách a také na Znojemsku. Ve čtvrtek 14.4.2016 byly zaznamenány ještě vyšší úhrny, ale šlo lokálně jen o severovýchod republiky s hodnotami i více než 20 mm/den. Celkově v uplynulém týdnu spadlo více srážek v Čechách, a to většinou od 10-15 mm/týden. Na Moravě tvořila výjimku už zmíněná severovýchodní část, kde bylo zaznamenáno lokálně i více než 30 mm/týden. Naopak málo srážek bylo na jihovýchodě Moravy, ve východních Čechách a na Vysočině s hodnotami většinou jen do 3 mm/týden. Maximální teploty vzduchu rostly od neděle 10.4.2016, kdy se pohybovalo maximum nejčastěji jen kolem 8°C, až do středy, kdy se teplota dostávala lokálně i nad 20°C. Ve čtvrtek došlo k ochlazení, a to o 4-5°C. Chladné počasí pokračovalo i v pátek. V sobotu 16.4.2016 se naopak oteplilo nejčastěji na 16-17°C, v Moravských nížinách až na 20°C. Minimální teploty se minulý týden pohybovaly celkem vyrovnaně kolem 5°C. Jen v pátek 15.4.2016 klesly na 0-3°C. Vítr byl většinou minulý týden slabší do 2 m/s. Ve čtvrtek 14.4.2016 bylo poněkud větrněji.