17. duben 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (10.4. – 16.4.2022) k nám nejdříve proudil teplý vzduch od jihu. S přechodem studené fronty se otočilo proudění na severní a s tím i přišlo citelnější ochlazení. Srážky byly vázány dominantně na přechod studené fronty ze čtvrtka na pátek. Celkově spadlo jen velmi malé množství srážek. Prakticky na celém území republiky jen do 5 mm za týden. Výjimkou byly Krkonoše, Jeseníky a Beskydy, kdy byly zaznamenány úhrny přes 20 mm za týden. Teploty nejdříve dosti razantně rostly a svého vrcholu dosáhly ve čtvrtek, kdy maxima byly nad 20°C.
Zbytek dubna by měl být teplotně většinou průměrný s menším množstvím srážek, i když v tomto se modely liší. I v případě optimističtější předpovědi lze čekat, že se půdní sucho v dalších 10 dnech nezmění.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden opět prohloubila. Sucho je sledováno na většině našeho území. V Karlovarském kraji, v severních Čechách, na severní Moravě a v Beskydech není sledováno sucho. Naopak nejhorší situace se vyskytuje v Polabí, na Hané a v jižních Čechách, zde je sledováno až extrémní sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí, Krkonošsko a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 68 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zhoršil na většině území. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 5 mm.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se nyní začal vyskytovat v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav sucho až stav podnormální vodnosti. Nadnormální vodnost je sledována místy v severních pohraničních horách a v západních Čechách.
V celém profilu do 1 m se k 17. 04. vyskytuje deficit na cca 83 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 52 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 10 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 20–60 %. Nižší stav je sledován v severozápadních a jižních Čechách, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. Poté nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních Čechách, v severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na severní Moravě, v jižních a západních Čechách a v Polabí mírně horší kondici vegetace než je pro tuto dobu obvyklé. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vody.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území vlivem srážek došlo k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 17 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (10.4. – 16.4.2022) k nám nejdříve proudil teplý vzduch od jihu. S přechodem studené fronty se otočilo proudění na severní a s tím i přišlo citelnější ochlazení. Srážky byly vázány dominantně na přechod studené fronty ze čtvrtka na pátek. Celkově spadlo jen velmi malé množství srážek. Prakticky na celém území republiky jen do 5 mm za týden. Výjimkou byly Krkonoše, Jeseníky a Beskydy, kdy byly zaznamenány úhrny přes 20 mm za týden. Teploty nejdříve dosti razantně rostly a svého vrcholu dosáhly ve čtvrtek, kdy maxima byly nad 20°C. Po ochlazení spadly o více než 10°C a v sobotu byly mezi 7-10°C. Do úterý byly minima pod bodem mrazu. Vítr byl silnější v neděli, pátek a sobotu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 18.4.2022) nás bude nejdříve ovlivňovat tlaková níže nad východem Evropy, v druhé polovině týdne naopak tlaková níže směrem od Atlantiku. Dešťové srážky čekáme hlavně v úterý a v neděli, poté se mohou objevit slabší přeháňky ještě v pátek. Modely se tentokrát celkem liší v tom, kolik srážek v dalších 10 dnech spadne. Model ECMWF je optimističtější a čeká mezi 10-25 mm, naopak model GFS jen do 10 mm. Situace je tedy celkem nejistá a bude se pravděpodobně ještě měnit. Oteplení čekáme od čtvrtka, kdy maxima se dostanou nad hranici 15°C. Poté se bude stále postupně pomalu oteplovat a o víkendu může být okolo 18°C. Noční teploty se k bodu mrazu dostanou ve středu a ve čtvrtek ráno. Půdní sucho se nám příliš v dalších 10 dnech měnit nebude. Snížená půdní vlhkost bude stále na 70 % území republiky. Mírné a horší sucho bude na 50 % území i za 10 dnů.
Střednědobý výhled do 4. května předpokládá, že podprůměrné teploty budou jen do pátku, ale poté by měly být teploty většinou mírně nad dlouhodobým průměrem. Naopak počátkem května čekáme teploty slabě podprůměrné. Srážek by mělo být relativně málo.
Dlouhodobá předpověď do 30. května předpokládá, že většina období ve svých týdenních odchylkách bude teplotně průměrná. Pouze období mezi 9-23. květnem by mohlo být lehce nadprůměrně teplé. Srážky opět nevykazují v tomto typu předpovědi žádný zvláštní signál.
Zbytek dubna by měl být teplotně většinou průměrný s menším množstvím srážek, i když v tomto se modely liší. I v případě optimističtější předpovědi lze čekat, že se půdní sucho v dalších 10 dnech nezmění.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

17. duben 2022

stáhnout zavřít
17. duben 2022