17. květen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo, a v některých oblastech došlo k citelnému zhoršení vláhové situace. To začíná negativně ovlivňovat výnosové výhledy v některých lokalitách.

 
 
Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 2/3 území (což je výrazný nárůst oproti 1/6 v minulému týdnu). Nasycena na 70 % v této vrstvě je méně než 1/10 území ČR (oproti ⅓ v předchozím týdnu). V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na jižní Moravě při hranicích s Rakouskem a dále na Českobudějovicku. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na méně než 3/5 území, což je nejméně od počátku roku. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení na cca 3/4 území, přičemž na 1/10 území panuje nedostatek vláhy i v této vrstvě. Pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 13 % území (tedy zhruba 2x více než v uplynulých 14 dnech). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na necelém 1% území. Míra nasycení půdního profilu je sice na většině území relativně dobrá, nicméně v některých regionech setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě počíná snižovat výnosový potenciál této sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti (oblasti ve východní, západní, střední a jižní části Čech, dále na severu Moravy). Situace se výrazně zhoršila v porovnání s minulým týdnem. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, mají cca 2/5 území v povrchové vrstvě (počíná se formovat výrazná anomálie, která negativně ovlivňuje okresy Znojmo a Břeclav). Hodnotíme-li celý profil, je sníženou zásobou půdní vlhkosti zasažena 1/3 území. Jedná se o oblasti v Jihočeském kraji, na východě kraje Západočeského a region na rozhraní krajů Středočeského, Hradeckého a Pardubického (zde zejména v hlubší vrstvě). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, jež hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově navýšil (11,3 % v celém profilu a 11,7 % v povrchové vrstvě) a opět se objevily anomálie o intenzitě S4.
 
Zhoršení zásoby půdní vláhy odráží měření Českého hydrometeorologického ústavu, kdy na většině stanic klesla vlhkost půdy pod travnatým porostem především v povrchové vrstvě, nejčastěji se pohybuje mezi 30 až 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 11 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 20 % stanic, v 10-50 cm na 15 % a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy především v jižních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Celková kondice vegetace na našem území zůstává v normálních mezích a mírně převažují oblasti s lepší než obvyklou kondicí vegetace. Nicméně v některých regionech je patrná tendence zhoršení stavu vegetace pravděpodobně v příčinné souvislosti s výskytem nedostatku vláhy, a to zejména na rozhraní krajů Východočeského, Středočeského a Pardubického, v Jihočeském kraji a v některých oblastech jižní Moravy.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci zatím není snadné odhadovat, nicméně v některých okresech (např. Znojmo, Rakovník) jsou hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Oproti předchozímu období roste počet respondentů považujících dosavadní vývoj půdní vlhkosti za nepříznivý pro optimální kondici porostů.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (10-17.5.2015) bylo spíše stabilní a slunečné počasí, které ale nepřineslo mnoho srážek. Většinou šlo pouze o lokální slabé přeháňky. Plošněji významnější srážky byly pouze v úterý 12.5.2015, ale denní úhrny nepřesáhly 10 mm/den. Podobně celotýdenní úhrny většinou nepřekročily hodnotu 10 mm/týden, pouze v Beskydech a na Ostravsku se pohybovaly kolem 20 mm/týden. Průměrná teplota vzduchu během týdne kolísala. Mezi nejteplejší dny patřilo úterý a středa (12-13.5.2015), naopak nejchladnější den byl pátek 15.5.2015. Celkově se průměrné teploty pohybovaly většinou kolem 12-14°C. Maximální teploty vzduchu byly nejvyšší v úterý 12.5.2015 a v Čechách vystoupaly až k hodnotám kolem 27°C, na Moravě byly maxima zhruba o 3-4°C nižší. Minimální teploty vzduchu v minulém týdnu klesaly dost nízko, a to hlavně v brzkých ranních hodinách těsně před východem Slunce. Velmi chladné noci a rána byly hlavně v pondělí a úterý (11-12.5.2015), také v pátek a sobotu (15-16.5.2015), kdy teploty vzduchu klesaly pod 5°C. Vítr během minulého týdne byl spíše mírný, pouze v neděli 10.5.2015 byly rychlosti větru spíše lokálně vyšší.
 
 

17. květen 2015

stáhnout zavřít
17. květen 2015