18. březen 2018

Shrnutí
V uplynulém týdnu (11. 3. 2018 – 17. 3. 2018) pršelo hlavně v pondělí a v pátek. V pondělí bylo více srážek v Čechách, naopak v pátek na východě Moravy. Celkově za uplynulý týden bylo zaznamenáno od 5-30 mm srážek. K dnešnímu dni (19. 3. 2018) leží slabá vrstva sněhu v Čechách, naopak Morava je většinou bez sněhu. Nejvíce sněhu stále leží v Krkonoších (i nad 150 cm) a v západní části Šumavy. Teploty v minulém týdnu byly značně rozdílné. Od velice jarního počátku týdne až po klasický zimní obrázek ke konci týdne. Vláhový deficit v půdě se výrazně snížil, ale zůstává patrný v řadě oblastí krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a také Moravskoslezského kraje a jen výjimečně přesahuje 40 mm. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, nicméně situace se oproti minulému týdnu zlepšila. V následujících dnech očekáváme spíše zhoršení stavu, pokud jde o úroveň nasycení půdního profilu zvláště pak ve středu ČR.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je navzdory existujícímu deficitu díky stále trvajícímu vegetačnímu klidu relativně dobrá a oproti minulému týdnu se zlepšila. Stav půdní vlhkosti do 1 m je výrazně horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně, nicméně znepokojivý je plošný rozsah a trvání deficitu v letošním roce. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 18. 3. v celém profilu na 1/5 území. Hlubší vrstva byla zasažena z 6 % (tedy také méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro počátek března na 1/5 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 3% území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují a naplnila se tak naše předpověď z minulého týdne kdy díky kombinaci tání sněhu a srážek došlo ke zlepšení situace. Bohužel tento stav se jeví pro příští týdny jako přechodný.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy:  Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují téměř ¾ území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně nevyskytuje.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy aktuálně mírný ale až na západ a jihozápad území zasahující všechny kraje ČR. Nejsilněji pak kraje Jihomoravský a Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy a regionálně kraje Středočeský, Jihočeský a Moravskoslezský. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice nepříznivá, ale na prognózy pro sezónu 2018 je stále relativně brzy. Nicméně vývoj na středním a dolním toku řeky Moravy, na severu Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispívá i absence sněhové pokrývky. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 18. 3. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 35% území ČR, nicméně i nadále je pouze méně než 0,3 % území zasaženo deficitem mezi 40 až 60 mm.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo ke zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm a ke stagnaci vlhkosti ve vrstvě 10-100 cm na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 37 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (11. 3. 2018 – 17. 3. 2018) pršelo hlavně v pondělí a v pátek. V pondělí bylo více srážek v Čechách, naopak v pátek na východě Moravy. Celkově za uplynulý týden bylo zaznamenáno od 5-30 mm srážek. Nejméně pršelo na jižní Moravě. Naopak na západě Čech a východě Moravy byly srážky vydatnější. V pátek byly srážky na severozápadě Čech sněhového charakteru (do 10 cm), v sobotu ještě lehce sněžilo na jihu Čech (do 5 cm). K dnešnímu dni (19. 3. 2018) leží slabá vrstva sněhu v Čechách, naopak Morava je většinou bez sněhu. Nejvíce sněhu stále leží v Krkonoších (i nad 150 cm) a v západní části Šumavy. Teploty v minulém týdnu byly značně rozdílné. Od velice jarního počátku týdne až po klasický zimní obrázek ke konci týdne. V neděli 11.3.2018 byly maxima ještě mezi 15-20°C. Poté se začalo postupně ochlazovat a teploty během týdne byly nejčastěji od 9-12°C. V sobotu 17.3.2018 se výrazněji ochladilo a v severní polovině republiky maxima nevyšplhala ani nad bod mrazu. Podobný trend vývoje byl i u minimálních teplot vzduchu. Počátkem týdne se pohybovaly noční a ranní teploty nejčastěji okolo +5°C, ale v sobotu již padly k -5°C. Během týdne se pohyboval průměrný vítr mezi 2-4 m/s, ale v sobotu se výrazně rozfoukalo a to převážně na Moravě. Byly zde zaznamenány četné škody na majetku a to i v lesích. Díky studenému vzduchu a vysokému větru výrazně klesla i pocitová teplota vzduchu.

Předpověď sucha a prognóza: Tento týden (19. 3. – 25. 3. 2018) bude srážkově chudý. Čekáme jen občasné přeháňky či drobné mrholení. Týdenní úhrny by tedy měly být jen mezi 0-5 mm. Začátek týdne je velmi chladný díky přílivu studeného vzduchu ze severovýchodu, ale celkově se bude situace měnit a teploty začnou postupně během týdne šplhat nahoru. V druhé polovině týdne čekáme maxima většinou mezi 4-7°C, o víkendu by mohly dosáhnout i nad hranici 10°C. Minimální teploty vzduchu by měly být stále ještě pod bodem mrazu, i když ke konci týdne už jen nejčastěji do -3°C. V tomto týdnu předpokládáme, že se začnou opět obnovovat počáteční stavy sucha (S1-S2) v povrchové vrstvě do 40 cm. Zhoršující stav se předpokládá hlavně ve středních a východních Čechách. Relativní nasycení půdy v povrchové vrstvě bude klesat hlavně v nižších a středních polohách.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podprůměrné a doprovázené podprůměrnými srážkami. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou zatím malý, nicméně zásoba vláhy ve sněhu je v nižších a středních polohách nedostatečná a nelze počítat s dalším doplněním vody v půdě z tajícího sněhu.

Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy a Dyje a Moravsko-slezský kraj k nižšímu než obvyklému nasycení až do Božího hodu Velikonočního. V případě středních a jižních Čech a střední Moravy se setkáváme s negativní prognózou až do poloviny dubna a v lokálně dokonce do poloviny měsíce května.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zlepšení nasycení půdy na většině území ČR a současně úbytek sněhové pokrývky, což se týká i střední Evropy jako celku. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém, západní Ukrajinou, Běloruskem ale také většinou jihovýchodní Evropy vykazují nadále poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. (Lokálně se nadále nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Naopak nedostatek vláhy nadále panuje na části území Itálie, na jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží. Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné např. v předhůří Alp, ale obecně se nejedná o zásadní změny.

18. březen 2018

stáhnout zavřít
18. březen 2018