18. září 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 11.9. do 18.9. se situace zlepšila zvláště v povrchové vrstvě a v celém profilu pak na západ od Prahy. Naopak nedostatek vláhy se prohloubil hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a na východě kraje Středočeského a na severu kraje Olomouckého. Nedostatek vláhy přetrvává i v hlubší vrstvě, kde jsou kromě zmíněných krajů suchem zasaženy části krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Naopak dostatek najdeme na západní třetině území na moravsko-slovenském pomezí a v Beskydech.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo. Území se sníženou zásobou půdní vláhy však stále pokrývá nadpoloviční většinu území. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje již na více než ½ území, což je výrazně méně než v minulém týdu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu se zvýšila na téměř 3/10. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 1/6, zatímco nedostatek zasahuje více než ½ území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na ⅕ plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 15 % území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná 1/2 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 12 % území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách (východ), ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na necelé 1/2 území s tím, že je postižena i hlubší vrstva, kde jsou nadále postiženy více než ⅖ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/3 plochy ČR v rámci celého půdního profilu i v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 15 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě v západní části ČR, ve východní části se vlhkost mírně snížila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 31 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 25 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 6 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě a v Krušných horách, nejnižší ve východních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Celkově nadále převažuje pozitivní stav kondice vegetace a v reakci na zmírnění sucha v prvním zářiovém týdnu je kondice uspokojivá. Pro příští týdny očekáváme mírné zhoršení kondice vegetace, a to zvláště v oblasti Vysočiny a východních Čech. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti východních a ve středu Čech, nicméně od minulého hodnocení došlo k mírnému zlepšení stavu. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů i z hlediska lokalizace postižených oblastí.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 123 zpravodajů ze 49 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží vrcholící sucho a zhoršení situace na počátku září. Nadále převažuje negativní hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského, a především na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. extrémně suché (Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena ve většině hlášení. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro kukuřici a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z devíti okresů. V dalších 16 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha, a naopak ve stejném počtu okresů není žádný negativní dopad na výnosy očekáván.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (11.9 - 17.9.2016) nás doprovázelo ještě typické letní počasí, kdy bylo slunečno a teplo. Tuto epizodu ukončila koncem týdne zvlněná studená fronta. Významné srážky zasáhly území České republiky až se zmíněnou studenou frontou. V pátek 16.9.2016 pršelo v západní polovině Čech. Na frontě se tvořily četné bouřky, které přinesly úhrny vyšší i než 40 mm/den. Na Moravě ten den nepršelo. V sobotu 17.9.2016 bylo opět zaznamenáno nejvíce srážek na západě republiky, v Krušných horách dokonce přes 70 mm/den. Dále více pršelo ještě v Jeseníkách, Krkonoších a Šumavě. Naopak v nížinách se objevily srážky jen v malém množství. Tomu plně odpovídají i týdenní sumy srážek, které jsou prostorově výrazně rozdílné. V Krušných horách byly sice úhrny přes 100 mm/týden, ale naopak například na Jižní Moravě většinou nepršelo vůbec. Celkově v západní polovině republiky nejčastěji napršelo mezi 30-60 mm/týden. Oproti tomu ve zbytku republiky spadlo jen do 10 mm/týden. Uplynulý týden byl velice teplý a na mnoha místech byl zaznamenán tropický den (maximální teplota nad 30 °C). Od čtvrtka se začalo postupně lehce ochlazovat na teploty pod 30 °C. V sobotu díky studené frontě a velké oblačnosti maximální teploty vzduchu klesly nejčastěji na 19-22 °C. Minimální teploty vzduchu měly během týdne prakticky vyrovnaný chod (13-15°C). Vítr byl v uplynulém týdnu spíše slabý. Pouze ve čtvrtek 15.9.2016 byl silnější jihozápadní vítr, který se projevil hlavně na Vysočině.