19. červen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (12. 6.–18. 6. 2022) přes nás v pondělí přecházela studená fronta. Poté k nám začal postupně proudit velmi teplý vzduch od jihu. Srážky na území republiky byly zaznamenány hlavně v pondělí a ve čtvrtek. Většina srážek byly formou bouřek. Díky tomu jsou velké rozdíly v úhrnu srážek i na malém území. Celkově více srážek spadlo nad Moravou a ty nejintenzivnější srážky byly okolo 40 mm za týden. Naopak na mnoha místech spadlo jen pár milimetrů. Nejméně pršelo pak na západě a severozápadě republiky. Nejchladnější dny byly pondělí a úterý, kdy maximální teploty byly mezi 19-22°C. Naopak v sobotu bylo hlavně v Čechách často nad hranicí 30°C. V úterý a ve středu byla celkem chladná noc s minimem mezi 6-9°C. Počasí sice nebylo průměrně příliš větrné, ale během bouřek se zásadně rychlosti větru zvedaly.
Od víkendu se čekají celkem vydatnější srážky a to hlavně v Čechách, což by mělo významně doplnit půdní vlhkost a snížit tedy rozsah půdního sucha v České republice. Naopak až do konce července se čekají vesměs nadprůměrné teploty vzduchu.

 

Aktuální intenzita suchaINTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se za minulý týden výrazně zvýšila. Nejhorší situace je pozorována v severozápadních, jižních a středních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se oproti minulému týdnu zvýšila. V několika oblastech je stále zastoupeno i výjimečné a extrémní sucho - konkrétně na Jesenicku, v Polabí a Jihočeském kraji. Na velké části území pozorujeme v této vrstvě také výskyt počínajícího až výrazného sucha.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 87 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

DeficitDEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav plošně zhoršil a celé území se nachází v deficitu.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v mírně zhoršil téměř celé území republiky je v deficitním stavu.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 19. 06. vyskytuje deficit na cca 97 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 77 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na téměř 13 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zhoršení stavu došlo oproti předcházejícímu týdnu v oblasti severozápadních Čech a Polabí, kde se hodnoty relativního nasycení nacházejí mezi 10 a 20 %. Výrazné zhoršení pozorujeme také v jižních Čechách, na jižní a střední Moravě

Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních Čechách ,Polabí a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány ve vyšších nadmořských výškách.

Dopady na vegetaci: Ve srovnání s minulým týdnem sledujeme na většině území ČR výrazné zhoršení RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE. Nejhorší situace panuje v severozápadních Čechách a také na jižní Moravě a to jak pro polní plodiny tak pro veškerou vegetaci. Mírné zlepšení situace nestalo na Plzeňsku.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19.06. Zprávy 209 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.

V 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 11 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 12 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.

Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (41 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až suchý (28 % hlášení).

Situace v rámci České republiky se dle hlášení respondentů oproti minulému týdnu zhoršila. V celé republice jsou hlášeny dopady zejména na obiloviny. Nejhorší situace panuje v severozápadních Čechách a také na jižní Moravě. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 06. Hlášena je situace v osmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V sedmi okresech není pozorován žádný vliv sucha na lesní porosty. V okrese Klatovy je naopak pozorován výrazný vliv sucha na jehličnaté porosty, stejně jako výrazný nedostatek půdní vláhy.

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY ukazují oproti uplynulému týdnu pouze mírnou změnu. Nejnižší hodnoty josu aktuálně sledovány na území Maďarska, Itálie a na pobřeží Černého moře, nicméně ve srovnání s uplynulým týdnem pozorujeme zlepšení situace.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo na většině sledovaného území k mírnému zhoršení KONDICE VEGETACE. Negativní trend převládá především na západě sledovaného území a také na pobřeží Černého moře.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 14 % stanic, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 27 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v severozápadních a středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (12. 6.–18. 6. 2022) přes nás v pondělí přecházela studená fronta. Poté k nám začal postupně proudit velmi teplý vzduch od jihu. Srážky na území republiky byly zaznamenány hlavně v pondělí a ve čtvrtek. Většina srážek byly formou bouřek. Díky tomu jsou velké rozdíly v úhrnu srážek i na malém území. Celkově více srážek spadlo nad Moravou a ty nejintenzivnější srážky byly okolo 40 mm za týden. Naopak na mnoha místech spadlo jen pár milimetrů. Nejméně pršelo pak na západě a severozápadě republiky. Nejchladnější dny byly pondělí a úterý, kdy maximální teploty byly mezi 19-22°C. Naopak v sobotu bylo hlavně v Čechách často nad hranicí 30°C. V úterý a ve středu byla celkem chladná noc s minimem mezi 6-9°C. Počasí sice nebylo průměrně příliš větrné, ale během bouřek se zásadně rychlosti větru zvedaly.
 

Předpověď: V následujícím období (od 20.6.2022) nás ovlivní zvlněné studené fronty. Jedna se vyskytuje v pondělí, druhá začne ovlivňovat naše území od pátečního dne. Srážky budou tedy převážně v pondělí a pak od soboty až do poloviny dalšího týdne. Většina srážek by měla být z bouřek, takže půjde o větší lokální rozdíly. Zatím se modely shodují, že v dalších 10 dnech spadne více srážek v Čechách. Tam mohou být úhrny až 100 mm za 10 dnů. Naopak na Moravě může napršet mezi 5-20 mm za 10 dnů. Vzhledem k složitější meteorologické situaci se může tato předpověď mnohokrát změnit. Po dnešním dnu se přechodně ochladí. Ve čtvrtek mohou být maxima již okolo 30°C, v pátek by pak měl být nejteplejší den týdne. V dalších dnech pak se budou maxima pohybovat mezi 25-30°C. Vrchol půdního sucha by měl být kolem 23-24. června, kdy na 90 % území bude snížená půdní vlhkost a na 80 % mírné a horší sucho. Špatná situace bude jak v povrchové, tak hlubších vrstvách. S očekávanými srážkami během víkendu a následujícího týdne se bude úspěšně půdní vlhkost doplňovat, ale hlavně v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách půdní sucho bude přetrvávat. Za 10 dnů čekáme, že mírné a horší sucho by mohlo být jen na 20-25 % území republiky.
Střednědobý výhled do 6. července předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou nadprůměrné či průměrné. Model ECMWF je více optimistický a čeká, že nadprůměrné teploty budou po celé období. Model GFS hlavně ke konci období čeká průměrné teploty vzduchu. Oba modely se shodují na nejčastějších maximech mezi 25-30°C. Srážky se čekají většinou formou intenzivních srážek.
Dlouhodobá předpověď do 1. srpna předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou nadprůměrné, v druhé polovině července dokonce výrazně teplejší.
V tomto týdnu se půdní sucho bude hodně rozšiřovat a to převážně ve svrchní vrstvě do 40 cm. Celkově by mohla být snížená půdní vlhkost na 90 % území republiky. Ke konci týdne lze čekat tropické teploty.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.