2. říjen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 25.9. do 2.10. aktuální epizoda sucha v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a v některých oblastech kraje Středočeského, Jihočeského, Jihomoravského a na severu kraje Olomouckého kulminovala a dosáhla druhého letošního maxima.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo. Území se sníženou zásobou půdní vláhy pokrývá významnou část území. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/3 území, což je významný nárůst oproti minulém týdu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu se snížila na 1/10 území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 15%, zatímco nedostatek zasahuje více než ½ území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na ⅕ plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 1/10 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 2/3 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 18% území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách (východ), ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila a shoduje se s předpovědí z minulé neděle. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 2/3 území s tím, že hlubší vrstva je podobně zasažena na ½ území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/2 plochy ČR v rámci celého půdního profilu i v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 1/4 území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlivem srážek na konci týdne mírně zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm, v profilu 10 až 100 cm vlhkost stagnovala. Ve vrstvě 0-10 cm je na 10 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 32 % stanic a v 50-100 cm na 29 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 5 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě a v Krušných horách, nejnižší ve východních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Dle očekávání se déle trvající sucho projevilo v kondici vegetace a došlo k výraznému zhoršení zejména v kraji Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém a také Jihomoravském a v kraji Vysočina. Zhoršení nastalo důsledkem intenzivní suché epizody ve zmíněných regionech a kondice se jeví jako převážně spíše podnormální a lokálně až výrazně horší než v posledních 16 letech. Pro příští týdny očekáváme mírné zhoršení stavu vegetace, a to zvláště v oblasti Vysočiny a východních Čech, nicméně aktuální ochlazení spolu s očekávanými srážkami by měly negativní trend zpomalit či dokonce zastavit. Celkově se naše výsledky dobře shodují s hlášeními pozorovatelů i z hlediska lokalizace postižených oblastí.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Z reakcí našeho týmu 112 zpravodajů ze 45 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží sucho v oblastech východních Čech, Českomoravské vrchoviny a zčásti i krajů Ústeckého a Středočeského. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. extrémně suché (Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena ve většině hlášení ve východních dvou třetinách území. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro kukuřici a okopaniny, ale také na aktuální osevy ozimů. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze sedmi okresů. V dalších 19 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (25.9 - 2.10.2016) pokračovalo nadále suché a abnormálně teplé počasí vzhledem k podzimu. Po celý týden prakticky nepršelo, objevily se pouze slabé lokální přeháňky. Výjimku tvořila sobota, kdy se na severozápadě republiky vyskytovaly první srážky spojené s příchodem zvlněné studené fronty. Za celý uplynulý týden tedy nebyly na většině území České republiky zaznamenány srážky. Na Liberecku jsou týdenní úhrny kolem 10 mm. V první polovině týdne se pohybovaly maximální teploty kolem 20°C. Ve čtvrtek došlo k oteplení zhruba o 3°C, které vydrželo až do soboty 1.10.2016. Na některých místech České republiky přesáhly maximální teploty i 27°C. Podobný vývoj byl i u minimálních teplot, jen oteplení ze středy na čtvrtek zde bylo ještě markantnější. V první polovině týdne klesala minima nejčastěji k 6°C, ale závěrem týdne i k 11°C. Vítr byl do úterý včetně velice nízký a to jen kolem 1m/s. Od středy se vítr lehce zvedl a to v průměru na 2 m/s, což stále patří k nižším hodnotám.