20. březen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 13.3. do 20.3. se situace v zásobení půdní vláhou počíná po několika týdnech pozitvního vývoje opět zhoršovat, a to zvláště v nížinách na severozápadě ČR. Současně na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy, a zvláště v hlubší vrstvě je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zhoršilo, a přestože zůstává relativně dobré, v povrchové vrstvě se situace v některých oblastech na severozápadě Čech vyvíjí velmi dynamicky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se znovu objevila byť jen na 0,1% území. Extrémní nedostatek vláhy nenastává. Mírně pokleslo procento s dobrým zásobením půdního profilu, a to na 93% území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 98% území a zatím nenajdeme lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti. Nicméně vývoj na severozápadě území, zejména okresy Rakovník, Louny, Kladno a Litoměřice je nutné pozorně sledovat. Nedostatek vláhy zůstává problémem prakticky v některých enklávách na severu Moravy a bude pravděpodobně i v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, i když se povětšinou nejedná o nijak dramatický vývoj. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a v omezeném rozsahu na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšiřuje. V povrchové vrstvě se nicméně objevilo nově na severu a severozápadě ČR. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme již na 7% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na 12% území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu (12% území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 3% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytují (cca 0,2%). Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 0,3% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území ČR došlo k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-20 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 20-50 se vyskytuje na 5 % a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 26 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm v 21 % a v 50-100 cm na 17% stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Moravskoslezském kraji a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální, nicméně poslední odpovědi zachycují zhoršení na rozhraní krajů Ústeckého a Středočeského. Více než ⅕ lokalit klasifikuje průběh sezóny zatím jako spíše suší. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá vlhká a zvláště velmi vlhká půda. Dopady sucha na ozimy jsou hodnoceny jako zřetelné v oblasti středních a západních Čech a v menší míře i na Moravě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (13-19.3.2016) bylo nad naší republikou proměnlivé počasí. Přecházely přes nás frontální systémy, projevovala se nízká oblačnost, ale zažily jsme i slunečné dny. Srážkové úhrny se vyskytovaly hlavně v pondělí a úterý, většinou šlo o slabé úhrny do 5 mm/den. Hlavně v pondělí se jednalo na většině území o srážky sněhové, v nižších polohách i smíšené. Nejvíce srážek za uplynulý týden spadlo hlavně na horách, a to na Šumavě a v Jeseníkách, kde spadlo i více než 20 mm/týden. Na zbytku území jsou týdenní úhrny kolem 5 mm. V první polovině týdne se nejčastěji dostala maximální teplota vzduchu ke 4-7°C. Ve čtvrtek a pátek se výrazně oteplilo a maxima se přesahovala i 10°C. Poté se opět ochladilo na maxima kolem 7°C. Minimální teploty byly většinou těsně pod bodem mrazu. Díky jasné noci ve čtvrtek a pátek klesla minima k -3 až -5°C. Počasí bylo v první polovině týdne spíše větrnější, poté došlo k zeslabení větru.