20. prosinec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 13.12. do 20.12. se situace oproti předchozímu týdnu na většině území nezměnila a v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku zůstává neuspokojivá. Povrchová vrstva je v současné době dobře zásobena v Čechách, avšak i tam se vyskytuje nedostatek vláhy v hlubší vrstvě ve střední, západní a jižní části regionu a v podobně izolovaných enkláv i na jiných místech. Naopak problematická zůstává situace v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně nezměnilo a je na většině území v normálních hodnotách pro tuto část roku. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 20.12. na našem území v povrchové vrstvě nevyskytovala, a to poprvé od března tohoto roku. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR také nenastává a více než 95% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 5% více než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než 4/5 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 7% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na téměř 9/10 území, což je opět víc než v minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává méně než 2% území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území nevyskytují. Pokračuje znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Nejhorší situace panuje nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 8% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 17% území (tedy stejně jako v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na více než ⅕ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 12% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě jsou takto postižena 3% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na téměř 6% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlhkost půdy na většině území mírně zvýšila oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 25 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 19 % ve vrstvě 10-50 cm a na 15 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Průběh počasí výrazně nezměnil vlhkostní situaci, přesto v některých oblastech (zejména ve východní části ČR) nadále podle našich zpravodajů panuje citelný nedostatek vláhy. Ve většině hodnocených okresů je sezóna hodnocena jako vláhově spíše suchá až extrémně suchá. Z pohledu aktuální vlhkosti je povrchová vrstva dobře nasycena s výjimkou severní Moravy.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (13-19.12.2015) bylo nad našim územím většinou inverzní počasí a zároveň přes nás přecházely různé frontální systémy. Deštivější počasí bylo hlavně ve čtvrtek a pátek (17-18.12.2015). Ve čtvrtek pršelo nejvíce na Moravě a Vysočině, ale srážky se pohybovaly nejčastěji do 5 mm/den. V pátek byly nejvýznamnější srážky v severní polovině republiky. Zde byly denní úhrny od 5-15 mm. To ovlivnilo i celkové týdenní úhrny. V severní polovině republiky byly kolem 10-15 mm/týden, na horách kolem 20 mm/týden. V jižní polovině republiky byly týdenní úhrny do 5 mm/týden. Teploty vzduchu výrazně ovlivnilo rozložení nízké oblačnosti na území České republiky. Ta se nejvíce objevovala nad Moravou, proto zde byly výrazně vyrovnané teploty vzduchu během dne. V místech, kde se nízká oblačnost neutvořila, maximální teploty vzduchu stoupaly a na dané období bylo výrazně tepleji. Od čtvrtka do soboty byly naměřeny v Čechách teploty vyšší i než 12°C. Teplotní minima dosahovala nižších hodnot v první polovině týdne, kdy klesala i pod bod mrazu, a to hlavně v pondělí 14.12.2015. V druhé polovině týdne byla minima pod bodem mrazu jen výjimečně a noční teploty lokálně neklesly ani pod 7°C. Větrnější počasí se objevilo minulou neděli 13.12.2015, po zbytek týdne byly průměrné rychlosti větru jen kolem 2 m/s.