20. únor 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (13.2. – 19.2.2022) jsme byli stále pod vlivem západní proudění, které znamenalo častý přechod frontálních systémů a také větrné počasí. Srážky byly zaznamenány prakticky každý den na našem území, nejvíce ve středu a ve čtvrtek. Nejvíce srážek spadlo na severozápadě a severu Čech a také na Šumavě. V Krkonoších to bylo většinou mezi 50-90 mm za týden a na mnoha místech se řeky dostaly na první povodňový stav. Kolem 40-50 mm srážek spadlo také na Šumavě. Na zbytku území republiky to pak bylo nejčastěji mezi 5-15 mm za týden. Nejméně to bylo na jihu a severu Moravy. Drtivá většina srážek byla ve formě deště. Ke konci týdne ležel sníh prakticky jen na horách, nejvíce v Krkonoších. Během týdne se postupně oteplovalo. Počátkem byly maxima na 5-8°C. Ve čtvrtek byl pak nejteplejší den s teplotami na většině území přes 10°C.
Očekáváme průměrné až nadprůměrné teploty vzduchu s nižším úhrnem srážek. To znamená, že se nám bude rozšiřovat a zhoršovat půdní vlhkost a to hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. Za 10 dnů čekáme nižší půdní vlhkost, než je obvyklé na 40 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden výrazněji zvýšila v lokalitách, kde bylo sucho již sledováno. Silnější intenzita se nyní vyskytuje v Podkrušnohoří, Polabí, v jižních Čechách, v Pomoraví a na Ostravsku. Počínající až mírné sucho je sledováno místy na jižní Moravě, Plzeňsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden téměř nezměnila. I nadále zůstávájí dvě větší lokality na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho a poté oblast v Polabí. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Polabí a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 29 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje mírně deficitní stav. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Podkrušnohoří, v jižních Čechách, na jižní Moravě, v Poodří a v Pomoraví.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/suchona většině území republiky převažuje stav nadnormální až výrazně nadnormální vodnosti (spíše v severní polovině republiky), zatímco v jižní části převažuje stav normální až nadnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 20. 02. vyskytuje deficit na cca 49 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 20 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % je záporná odchylka o více jak 40 mm

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na východě republiky a ve středních Čechách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 60–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vyšší nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13.02. Zprávy 198 zpravodajů z 62 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 14 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 15 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (61 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (30 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (34 % hlášení) až vlhký (28 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu, ačkoliv se místy již začíná probouzet. Na některých místech panují obavy ohledně vstupu do vegetační sezony, lednový měsíc byl poměrně chudý na srážky a půdní vláha není doplňována. Vítr v minulých dnech napomáhá k vysušování povrchu půdy.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 02. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Na většině území jsou hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY na velmi dobré úrovni. Všeobecně lze říci, že severozápadní část sledovaného území má stav lepší. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy zvýšil na většině sledovaného území. Sněhová pokrývka v některých místech znemožňuje zobrazit data z mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území vzrostla vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 39 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 28 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Znojemsku a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (13.2. – 19.2.2022) jsme byli stále pod vlivem západní proudění, které znamenalo častý přechod frontálních systémů a také větrné počasí. Srážky byly zaznamenány prakticky každý den na našem území, nejvíce ve středu a ve čtvrtek. Nejvíce srážek spadlo na severozápadě a severu Čech a také na Šumavě. V Krkonoších to bylo většinou mezi 50-90 mm za týden a na mnoha místech se řeky dostaly na první povodňový stav. Kolem 40-50 mm srážek spadlo také na Šumavě. Na zbytku území republiky to pak bylo nejčastěji mezi 5-15 mm za týden. Nejméně to bylo na jihu a severu Moravy. Drtivá většina srážek byla ve formě deště. Ke konci týdne ležel sníh prakticky jen na horách, nejvíce v Krkonoších. Během týdne se postupně oteplovalo. Počátkem byly maxima na 5-8°C. Ve čtvrtek byl pak nejteplejší den s teplotami na většině území přes 10°C. Noční teploty pod bodem mrazu byly hlavně do úterý, pak už se pohybovaly převážně v kladných číslech. Uplynulý týden byl větrný, hlavně čtvrtek byly prakticky na celém území republiky průměrné denní rychlosti nad 5 m/s a nárazy se často vyskytovaly nad 25 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 21.2.2022) nás budou ovlivňovat jak přechody frontálních systémů, tak tlakové výše. V první polovině tohoto týdne se budou ještě častěji objevovat přeháňky, ale celkově bude jich ubývat a bude převládat spíše sušší počasí. Na mnoha místech spadne jen do 5-7 mm za týden. Na východě Čech, severovýchodě Moravy a v západních Čechách to pak může být okolo 15 mm za týden. Samozřejmě na horách budou tyto úhrny vyšší a to okolo 25 mm za týden. Sněžení bude prakticky jen na horách (cca. 15 cm nového sněhu). Lokálně se může v malé míře objevit ve středních polohách. Teploty vzduchu se během dne budou pohybovat mezi 5-10°C. Ochladí se nám mírně na víkend, kdy denní teploty spadnou k 5°C. Noční teploty pod bodem mrazu se čekají ve čtvrtek, v sobotu a neděli. Půdní vlhkost se bude snižovat a začne se objevovat deficit oproti dlouhodobým hodnotám. V horizontu 10 dnů bude na 40 % území snížená půdní vláha a na 20 % již půdní sucho. Horší situace bude hlavně ve svrchní vrstvě do 40 cm, což na druhou stranu znamená větší šanci na rychlejší návrat k obvyklým hodnotám.
Střednědobý výhled do 9. března předpokládá většinou teploty okolo dlouhodobých hodnot s větší pravděpodobností k nadprůměrným hodnotám. Maximální hodnoty se budou pohybovat často mezi 5-10°C. Pod bod mrazu budou klesat jen občas. Srážkově se předpokládá celé období, že bude chudé.
Dlouhodobá předpověď do 4. dubna předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny teplotně nadprůměrné či průměrné. Srážkově v tomto typu výhledu není pozorován jasný signál, spíše půjde o průměrné srážky.
Očekáváme průměrné až nadprůměrné teploty vzduchu s nižším úhrnem srážek. To znamená, že se nám bude rozšiřovat a zhoršovat půdní vlhkost a to hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. Za 10 dnů čekáme nižší půdní vlhkost, než je obvyklé na 40 % území republiky.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

20. únor 2022

stáhnout zavřít
20. únor 2022