21. leden 2018

Shrnutí: V uplynulém týdnu (14. 1. 2018 – 20. 1. 2018) jsme byli pod vlivem dynamického počasí, které přinášelo většinou zataženou oblohu a i sněhové srážky, které místy způsobily značnou kalamitu. Srážky byly prakticky zaznamenány každý den. Nejvíce srážek za minulý týden spadlo v horských oblastech (Šumava, Krkonoše), v nižších polohách to bylo na Vysočině a v jižních Čechách. Na Šumavě byly srážkové úhrny mezi 50-100 mm za týden. Jinak se většinou pohybovaly od 10-20 mm/týden. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá již jen male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje lokálně přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem opět mírně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1% území.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu velmi dobrá a je výrazně lepší než v loňském roce. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně a to na jižní a střední Moravě a na jihu Čech. Domníváme se však, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 21.1.. v celém profilu na 1% území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy opět o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec prosince s výjimkou 1% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 ani anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu mírně vzrostly půdní vlhkosti ve vrstvě 0-10 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 46 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14. 1. 2018 – 20. 1. 2018) jsme byli pod vlivem dynamického počasí, které přinášelo většinou zataženou oblohu a i sněhové srážky, které místy způsobily značnou kalamitu. Srážky byly prakticky zaznamenány každý den. Nejvíce jich spadlo v úterý a to nejčastěji od 5-15 mm/den. Nejvíce srážek za minulý týden spadlo v horských oblastech (Šumava, Krkonoše), v nižších polohách to bylo na Vysočině a v jižních Čechách. Na Šumavě byly srážkové úhrny mezi 50-100 mm za týden. Jinak se většinou pohybovaly od 10-20 mm/týden. Většina srážek byla ve formě sněhu. Nejvíce ho spadlo v úterý a ve středu a to okolo 5-10 cm/den. Poté v pátek a v sobotu nasněžilo do 5 cm/den. K dnešnímu dni 22.1.2018 leží nejvíce sněhu na Šumavě, Krkonoších a v Jeseníkách (150 -200 cm). Na většině území republiky leží sněhová pokrývka do 10 cm, od středních poloh do 20 cm. V Polabí a v jižních okresech jižní Moravy se sníh neudržel. Během týdne se postupně oteplovalo a nejvyšší maxima byla naměřena ve čtvrtek a pátek a to okolo 7°C. Na víkend se pak opět ochladilo ke 2°C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji mezi -1 až -5°C. Až do pátku nás doprovázelo větrné počasí. Ve čtvrtek 18.1.2018 zasáhl dokonce Českou republiku orkán Friederik. Na hřebenech hor byly naměřeny nárazy od 30-48 m/s.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Jihomoravský kraj a dále pak kraj Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na dolním toku řeky Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy půdní profil byl pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. To podle našeho názoru vytváří dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 21. 1. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 7% ČR, a pouze zlomek území je zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zásadní zlepšení hodnot na většině území ČR během podzimu. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém a západní Ukrajinou a Běloruskem vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. (V řadě míst se nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Naopak výrazný nedostatek vláhy nadále panuje na většině území Itálie, jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží. Mírné zhoršení oproti minulému týdnu je v intervalu chyby měření pro toto roční období.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (22-28. 1. 2018) nás z počátku ovlivní přechod okluzní a teplé fronty. Za ní začne nad republikou proudit teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu k nám postoupí zvlněná studená fronta. Nejvíce srážek se čeká od pátku do neděle. Týdenní srážkové úhrny se budou pohybovat od 5-20 mm. Pondělí bude nejchladnějším dnem, poté se oteplí až na 8-10°C v Čechách ve středu a ve čtvrtek. Poté dojde k postupnému ochlazení na 3-6°C. Počátkem příštího týdne je zatím výhled na další vlnu oteplování. Minimální teploty v tomto týdnu se budou pohybovat nejčastěji od -2 po +2°C. Sněhová pokrývka hlavně ve středních a nižších polohách bude postupně odtávat. V předpovědi sucha panuje konstantní stav. Povrchové vrstvy zůstanou nadále nasyceny, v nižších profilech bude deficit okolo 20 mm převládat v jižní polovině republiky s výjimkou vysočiny.

Dlouhodobá prognóza: Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné, podobně jako srážky budou průměrné. S ohledem na nižší spotřebu vody vegetací po konci sezóny je prognóza pro půdní příznivá pro většinu území. Nicméně zásoba vláhy ve sněhu je prozatím v nižších polohách nedostatečná a v řadě oblastí teploty nad bodem mrazu napomáhají odtoku a výparu vody což z pohledu počátku vegetační sezóny situaci problematizuje. Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních Čech a okolí řek Moravy a Dyje k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce druhé únorové dekády a v případě některých lokalit až do druhé dekády března. Až na tyto výjimky se situace jeví jako relativně příznivá ale spíše s tendencí k nižšímu nasycení půdy.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.


 

21. leden 2018

stáhnout zavřít
21. leden 2018