21. únor 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 14.2. do 21.2. došlo k výraznému zlepšení situace v povrchové i hlubší vrstvě na většině území, a díky pokračujícím srážkám se situace ve svrchních 100 cm půdy normalizuje. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy, zejména v hlubší vrstvě. Přes výrazné zlepšení na většině území je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na minimální zásoby sněhu existuje i přes aktuální zlepšení stavu riziko zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod a vláhy hlubších vrstev půdního profilu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, a to výrazně. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 21.2. prakticky nevyskytovala (méně než 0,1%). Extrémní nedostatek vláhy nenastává a více než 9/10 území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 97% území, což je zlepšení oproti minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává již jen 0,6% území, tedy stejně jako před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Nepříznivá situace zčásti přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a ve snížené míře na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšiřujeje. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na méně než 1/10 území. V celém profilu přetrvává negativní stav na necelé 1/5 území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 13% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytují. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na cca 7% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území ČR zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm díky dešťovým srážkám. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-50 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK a v 50-100 cm se vyskytuje na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 36 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm na 24 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální až suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká až velmi vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu bylo naše území pod vlivem několika frontálních systému, který přinesly významné množství srážek na Moravu. V neděli 14.2.2016 spadlo na Moravě i více než 10 mm/den, naopak v Čechách pouze lokálně do 2 mm. Výrazný pás srážek se držel ve východní polovině republiky ve čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek spadlo více než 20 mm/den hlavně v západní části Moravy, naopak v pátek se přesunul pás srážek především na hranice se Slovenskem, kde spadlo více než 10 mm/den. Celkově za uplynulý týden napršelo v Čechách většinou kolem 10 mm/týden, naopak na Moravě byly úhrny vyšší než 30 mm/týden. Od 17-19.2.2016 se vyskytovaly srážky i od středních poloh na řadě míst sněhové. Ve středu 17.2.2016 napadlo většinou do 5 cm nového sněhu v severních, středních a západních Čechách. Ve čtvrtek napadlo do 5 cm nového sněhu hlavně na Vysočině. V pátek 19.2.2016 přibyl sníh v oblasti Beskyd a Jeseníků, a to i o více než 10 cm. Momentálně sníh ve středních polohách většinou již roztál. Udržuje se hlavně na horách. Počátek minulého týdne měl maximální teploty vzduchu mezi 5-10°C, poté ale došlo k ochlazení a maxima se pohybovala pouze do 5°C. Prostorově byla ale teplota vzduchu výrazně variabilní. Celkově byla teplejší oblast Moravy. Například ve čtvrtek 18.2.2016 byla v jižních Čechách a na Vysočině maximální teplota jen kolem 3-4°C, ale na Ostravsku se dostávaly teploty i nad 10°C. Minimální teploty se celý týden pohybovaly nejčastěji kolem bodu mrazu. Minulý týden byl spíše větrnější a to hlavně ke konci týdne.