21. únor 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (14.2. – 20.2.2021) nás sice ovlivňovaly přechody frontálních systémů, ale ty příliš srážek nepřinesly. Nejvíce jich spadlo ve středu, ale týdenní sumy jsou celkově docela malé. Na většině území spadlo jen mezi 2-4 mm za týden. Pouze na horách byly úhrny vyšší. Díky postupnému oteplování začala tát i sněhová pokrývka. Ta se ve větší míře drží hlavně na horách, ale v nižších polohách už není anebo poslední zbytky mizí. Počátkem týdne se držela denní maxima ještě pod bodem mrazu, ale od středy se dostávaly dokonce i nad hranici 10 °C.
V dalších 10 dnech čekáme minimum srážek a teploty nadprůměrné či průměrné. Noční výrazné mrazy zatím se nepředpokládají.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se aktuálně nevyskytuje. Tající sníh půdu nasytil a nyní je stav bez rizika sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) také není nyní sledována. V této části půdy je to po dlouhé době.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 1 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě, v okolí Prahy, ve Slezsku a v jižních Čechách je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden zlepšil především v místech s nejvyšším deficitem (Plzeňsko a severozápadní Čechy). Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# převažuje na většině území nadnormální až normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 21. 02. vyskytuje deficit zhruba na 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 11 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo, tající sníh dosytil půdní profil.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–100 % relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává méně příznivá pouze v pár drobných lokalitách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 02. Zprávy 216 zpravodajů z 61 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Čtyři okresy čekají ztráty mezi 10–30 %, sedm okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (68 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (22 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 35 % hlášení) u 33 % je hlášeno, že stav nelze hodnotit.
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená a v minulém týdnu dosti promrzla. Reportéři doufají, že sněhová pokrývka a mrazy pomohly snížit počet škůdců. Jak se současné oteplení projeví na polích se ukáže velmi brzy.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 01. V tachovském a jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha v osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 80 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 49 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14.2. – 20.2.2021) nás sice ovlivňovaly přechody frontálních systémů, ale ty příliš srážek nepřinesly. Nejvíce jich spadlo ve středu, ale týdenní sumy jsou celkově docela malé. Na většině území spadlo jen mezi 2-4 mm za týden. Pouze na horách byly úhrny vyšší. Díky postupnému oteplování začala tát i sněhová pokrývka. Ta se ve větší míře drží hlavně na horách, ale v nižších polohách už není anebo poslední zbytky mizí. Počátkem týdne se držela denní maxima ještě pod bodem mrazu, ale od středy se dostávaly dokonce i nad hranici 10 °C. Noční teploty se držely celý týden vesměs pod bodem mrazu. V pondělí dokonce na většině území klesly pod -15 °C. Po zbytek týdne pak byly kolem 0 °C. Uplynulý týden nebyl příliš větrný, pouze ve středu byl vítr lehce silnější.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 22.2.2021) budeme pod vlivem tlakové výše a díky ní k nám bude vanout teplý vzduch od jihozápadu. V pátek přes nás pak přejde studená fronta. Bude tedy převažovat slunečné počasí, ale v první polovině dne nás budou trápit místy mlhy a nízká oblačnost. Jediné srážky by měly být v dalších 10 dnech vázány pouze na páteční frontu a to ještě jako slabé. Na většině území by to mělo být ve formě jen několika milimetrů, pouze na severozápadě a severu či horských oblastech lze čekat nad 5 mm za 10 dnů. Nový sníh by se měl objevovat jen v nejvyšších partiích hor. Do čtvrtka čekáme vysoké teploty vzduchu, které se mohou dostat i nad hranici 15 °C. Za frontou se nám mírně ochladí a maxima budou mezi 5-10 °C. Ani v noci nečekáme zásadní mrznutí. Minimální teploty budou okolo bodu mrazu. Relativní půdní nasycení se bude v hloubkách do 40 cm mírně zmenšovat, ale stále bude odpovídat dlouhodobým hodnotám.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 10. března očekává nadprůměrné teploty vzduchu hlavně v tomto týdnu, ale jen tam kde se nízká oblačnost protrhá. Poté bude teplota oscilovat kolem dlouhodobého průměru. Až do konce období tedy budou maxima mezi 5-10 °C a minima okolo 0 °C. Častější srážky by mohly přijít až po 4. březnu.
V dalších 10 dnech čekáme minimum srážek a teploty nadprůměrné či průměrné. Noční výrazné mrazy zatím se nepředpokládají.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Konec února i začátek března by měl být teplejší než je pro toto období obvyklé. Srážkově by v ČR mělo být toto období podprůměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

21. únor 2021

stáhnout zavřít
21. únor 2021